Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering (RV)

bijeenkomst centraal stembureau

maandag 21 maart 2022

10:00 - 11:00
Locatie

raadzaal

Voorzitter
Léon de Lange
Toelichting

Dit betreft een openbare bijeenkomst van het Centraal Stembureau waarin de uitslag van de verkiezingen definitief wordt vastgesteld.


Eventuele bezwaren dienen ter zitting te worden gemaakt. U kunt uw bezwaren, vragen of opmerkingen kenbaar maken via de volgende link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\_MmUzYWFiMGQtNDQwOS00OTA3LWI5ZmYtNDhhNDY3M2VjMjE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220fedc565-bae5-4ae3-be8e-026b754f6455%22%2c%22Oid%22%3a%221e9a4e63-6158-4f13-918d-a07bc67fb7ed%22%7d


De titel "Raadsvergadering" heeft ermee te maken dat deze vergadering via een livestream publiek te volgen moet zijn. Met deze titel is de livestream gewaarborgd. Het is dus echter geen raadsvergadering.

Uitzending

Agendapunten

  1. 1
    Opening
  2. 2

  3. 3
    Sluiting