Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering (RV)

donderdag 21 april 2022

20:00 - 22:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
Léon de Lange
Toelichting

Het is mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen. Ook kunt u de vergadering live volgen via de website: https://landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Mededelingen, tevens uit gemeenschappelijke regelingen
 4. 4
  HAMERSTUKKEN
 5. 4.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (4), Positief Landsmeer (2), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  1. Geen wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
  Zaanstreek-Waterland inzake de oprichting van de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s.

 6. 5

  Achtereenvolgens wordt schriftelijk gestemd over:


  1. Plaatsvervangend voorzitter van de raad (kandidaten Eric Knibbe, Mandy Elfferich en André La Fontaine)
  2. Commissievoorzitters (kandidaten Anneriek Verhoef, Niels Bonenkamp, Marion Breij, Mandy Elfferich en André La Fontaine)
  3. Leden Werkgeverscommissie (kandidaten Anneriek Verhoef, Bert de Ridder, Mark Jan Prins, Lex Raymakers en André La Fontaine)
  4. Afvaardiging in Vervoerregio Amsterdam (kandidaten Anneriek Verhoef, Maartje Greunsven, Lex Raymakers en Debby Mulder-Damme)
  5. Afvaardiging in Metropool Regio Amsterdam (kandidaten Niels Bonenkamp en Debby Mulder-Damme; Annet Schelling uitsluitend als plaatsvervangend lid)
  6. Leden Auditcommissie (kandidaten André La Fontaine, Bert de Ridder, Maartje Greunsven, Frans de Groot en Alexander Bakker)

 7. 6
  BESPREEKSTUKKEN
 8. 6.1

  In verband met de late aanlevertijd wordt de Kadernota 2023 zonder aanbiedingsbrief aan het college aangeboden.

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (4), PvdA (1), VVD (2)
  tegen
  Positief Landsmeer (2)

  Besluit

  1. Niet in te stemmen met de zienswijze zoals verwoord in de brief ‘Zienswijze Kadernota 2023’ maar deze als
  volgt vast te stellen:
  “Bij brief van 21 maart stuurde u de kadernota 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD ZaansteekWaterland voor een zienswijze toe. Wij danken u voor de tijdige toezending. De stukken zijn behandeld in onze
  raadsvergadering van 21 april 2022. Wij sturen u hierbij de zienswijze van de gemeenteraad van Landsmeer.
  De gemeenteraad neemt kennis van de kadernota 2023 en de daarin opgenomen autonome ontwikkelingen.
  Wij vinden het verstandig dat het aantal geboortes in onze regio in deze kadernota naar een reëel aantal is
  bijgesteld. Daarnaast kunnen wij instemmen met het standaard opnemen van uitbreiding van het
  Rijksvaccinatieprogramma binnen de gemeenschappelijke regeling.
  Tot slot constateren wij in relatie tot de geschetste ontwikkelingen rond GGD 3.0 dat deze doorontwikkeling
  van onze GGD mogelijk tot financiële consequenties zal leiden. Dat baart de gemeenteraad van Landsmeer
  grote zorgen. Daarom vragen wij u ons tijdig – in verband met onze gemeentebegro-ting – van zoveel mogelijk
  informatie te voorzien over de (financiële) gevolgen van GGD 3.0 opdat wij samen met de andere gemeenten
  binnen GGD ZW in de gelegenheid zijn om afgewogen keuzes te maken voor de toekomst.”
  2. Het Dagelijks Bestuur van GGD ZW middels een brief in kennis te stellen van de onder beslispunt 1 verwoorde
  zienswijze van de gemeenteraad van Landsmeer.

 9. 6.1.1

  Stemuitslag

  voor 60%
  tegen 40%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), PvdA (1), VVD (2)
  tegen
  Lokaal Landsmeer (4), Positief Landsmeer (2)

  Amendementen

  Titel
  Amendement 53 VVD-D66 - zienswijze kadernota 2023 GGD ZW
 10. 6.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (4), Positief Landsmeer (2), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  1. De volgende personen te benoemen tot commissielid van gemeente Landsmeer:
  • F.C. de Groot
  • M.J. van Campen-Richter
  • J.A.M. Burger
  • G.W. Boerma
  • N.W. Rijpkema
  • A.J. Bakker
  • C.J. Goede
  • E.C. Schaap
  • G.E.M. van Brenk -Wietsma
  • A. Kuiper
  • J. van der Linden
  • S. Schreuder
  • W.A. van ‘t Veer
  • G. Knibbe-van den Boom

 11. 6.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (4), Positief Landsmeer (2), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  Eric Knibbe te benoemen tot waarnemend raadsvoorzitter van Landsmeer.

 12. 6.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (4), Positief Landsmeer (2), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  1. Anneriek Verhoef te benoemen tot voorzitter van de commissievergadering van de gemeenteraad
  van Landsmeer.
  2. Marion Breij te benoemen tot voorzitter van de commissievergadering van de gemeenteraad van
  Landsmeer.
  3. Niels Bonenkamp te benoemen tot voorzitter van de commissievergadering van de gemeenteraad
  van Landsmeer.
  4. Mandy Elfferich te benoemen tot voorzitter van de commissievergadering van de gemeenteraad
  van Landsmeer.

 13. 6.5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (4), Positief Landsmeer (2), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  1. Anneriek Verhoef te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie;
  2. Bert de Ridder te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie;
  3. Mark Jan Prins te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie.

 14. 6.6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (4), Positief Landsmeer (2), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  1. Anneriek Verhoef benoemen als lid van de Regioraad van de Vervoerregio
  2. Maartje Greunsven te benoemen tot plaatsvervangend lid van de Regioraad van de Vervoerregio

 15. 6.7

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (4), PvdA (1), VVD (2)
  tegen
  Positief Landsmeer (2)

  Besluit

  1. Niels Bonenkamp te benoemen als lid van de MRA Raadtafel
  2. Annet Schelling te benoemen tot plaatsvervangend lid van de MRA Raadtafel

 16. 6.8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (4), Positief Landsmeer (2), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  Voorgesteld raadsbesluit / c.q. beslispunten:
  1. De Verordening regelende de instelling, de taak en de samenstelling van de auditcommissie
  gemeente Landsmeer 2022 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening
  regelende de instelling, de taak en de samenstelling van de auditcommissie gemeente
  Landsmeer 2021.
  2. Tot lid van de Auditcommissie de volgende raads- en commissieleden te benoemen:
  a) Maartje Greunsven
  b) Bert de Ridder
  c) Alexander Bakker
  d) Frans de Groo

 17. 7.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (4), Positief Landsmeer (2), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 maart 2022

 18. 7.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (4), Positief Landsmeer (2), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 maart 2022

 19. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (4), Positief Landsmeer (2), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  Besluit:
  1. Kennis te nemen van de ingekomen stukken van 11 maart 2022 tot en met
  14 april 2022.

 20. 8.C

 21. 8.E

 22. 8.F

  Bijlagen

 23. 10
  Motie Vreemd aan de agenda
 24. 11
  Afsluiten