Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering (RV)

donderdag 19 mei 2022

20:30 - 22:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
Léon de Lange
Toelichting

Het is mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen. Ook kunt u de vergadering live volgen via de website: https://landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Mededelingen, tevens uit gemeenschappelijke regelingen
 4. 4
  HAMERSTUKKEN
 5. 4.1

  Het college dient in het kader van de ENSIA audit verantwoording af te leggen over informatiebeveiliging aan het Rijk (verticale verantwoording), alsmede de raad (horizontale verantwoording). Hier wordt gehoor gegeven aan de horizontale verantwoording middels het jaarverslag Informatiebeveiliging, waarin de uitkomsten van ENSIA en de uitgevoerde werkzaamheden van 2021 worden beschreven.
  Het college wordt middels het jaarverslag Gegevensbescherming geïnformeerd over de stand van zaken rond de implementatie van de AVG. In deze jaarrapportage staan de acties en maatregelen beschreven die de gemeente Landsmeer in 2021 heeft genomen om de doelstellingen en beginselen uit de AVG te behalen en te waarborgen. Het tweede deel van de jaarrapportage bevat aandachtspunten en actiepunten voor het jaar 2022.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (2), VVD (2)

  Besluit

  1. Het besluit van het college nummer 15 te bekrachtigen, waarbij met toepassing van artikel 25, lid 2,
  van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd op het ‘jaarverslag Informatiebeveiliging 2021’

 6. 5
  BESPREEKSTUKKEN
 7. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (2), VVD (2)

  Besluit

  de besluitenlijst van de vergadering van 21 april 2022 vast te stellen.

 8. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (2), VVD (2)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de ingekomen stukken van 15 april 2022 tot en met
  17 mei 2022.

 9. 7.C
  COLLEGE BEANTWOORDING ART. 47 RvO
 10. 7.E
  OVERIG VAN HET COLLEGE
 11. 7.F

  Bijlagen

 12. 9
  Motie Vreemd aan de agenda
 13. 9.1

  Stemuitslag

  voor 50%
  tegen 50%
  voor
  D66 (2), GroenLinks (2), VVD (2)
  tegen
  CDA (1), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (2)
 14. 9.2

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  CDA (1), D66 (2), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (2)
  tegen
  VVD (2)

  Moties

  Titel
  Motie vreemd 50 GL geluidsoverlast WTTF
 15. 10
  Afsluiten