Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering (RV)

donderdag 19 mei 2022

20:30 - 22:30

Locatie
raadzaal
Voorzitter
Léon de Lange
Toelichting

Het is mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen. Ook kunt u de vergadering live volgen via de website: https://landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Het college dient in het kader van de ENSIA audit verantwoording af te leggen over informatiebeveiliging aan het Rijk (verticale verantwoording), alsmede de raad (horizontale verantwoording). Hier wordt gehoor gegeven aan de horizontale verantwoording middels het jaarverslag Informatiebeveiliging, waarin de uitkomsten van ENSIA en de uitgevoerde werkzaamheden van 2021 worden beschreven.
  Het college wordt middels het jaarverslag Gegevensbescherming geïnformeerd over de stand van zaken rond de implementatie van de AVG. In deze jaarrapportage staan de acties en maatregelen beschreven die de gemeente Landsmeer in 2021 heeft genomen om de doelstellingen en beginselen uit de AVG te behalen en te waarborgen. Het tweede deel van de jaarrapportage bevat aandachtspunten en actiepunten voor het jaar 2022.

  Resultaat stemming

  Besluit

  1. Het besluit van het college nummer 15 te bekrachtigen, waarbij met toepassing van artikel 25, lid 2,
  van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd op het ‘jaarverslag Informatiebeveiliging 2021’

 2. Resultaat stemming

  Besluit

  de besluitenlijst van de vergadering van 21 april 2022 vast te stellen.

 3. Resultaat stemming

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de ingekomen stukken van 15 april 2022 tot en met
  17 mei 2022.

 4. Bijlagen

 5. Resultaat stemming

 6. Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  Motie vreemd 50 GL geluidsoverlast WTTF