Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering (RV)

Jaarrekening

donderdag 9 juni 2022

20:00 - 22:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
Léon de Lange
Toelichting

Het is mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen. Ook kunt u de vergadering live volgen via de website: https://landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Mededelingen, tevens uit gemeenschappelijke regelingen
 4. 4
  HAMERSTUKKEN
 5. 4.1

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van het Waterlands Archief.
  2. Een positieve zienswijze afgeven over de begrotingswijziging 2022, de conceptbegroting 2023 en de
  Kadernota 2023-2026 van het Waterlands Archief.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van het Waterlands Archief.
  2. Een positieve zienswijze afgeven over de begrotingswijziging 2022, de conceptbegroting 2023 en de
  Kadernota 2023-2026 van het Waterlands Archief.

 6. 5
  BESPREEKSTUKKEN
 7. 5.2

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  CDA (1), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (4), Positief Landsmeer (2), PvdA (1)
  tegen
  D66 (3), VVD (2)

  Besluit

  1. De volgende personen te benoemen tot commissielid van gemeente Landsmeer:
  • S.J. Goede
  • P. Huiser

 8. 5.4

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  CDA (1), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (4), Positief Landsmeer (2), PvdA (1), VVD (2)
  tegen
  D66 (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 en de Jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke
  regeling ODIJ:
  a. Het positieve exploitatieresultaat 2021 van € 160.362;
  b. De goedkeurende accountantsverklaring.
  2. In te stemmen met de Ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling ODIJ onder
  voorbehoud dat het Rijk voldoende middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering van de bodemtaken
  door ODIJ;
  3. Dit in de bijgaande zienswijze te laten weten aan het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke
  regeling ODIJ.
  4. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2022;
  5. Dit in de bijgaande zienswijze te laten weten aan het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke
  regeling ODIJ.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 en de Jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijk regeling
  ODIJ:
  a. Het positieve exploitatieresultaat 2021 van €160.362;
  b. De goedkeurende accountantsverklaring.
  2. In te stemmen met de Ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling ODIJ onder
  voorbehoud dat het Rijk voldoende middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering van de bodemtaken
  door ODIJ;
  3. Dit in de bijgaande zienswijze te laten weten aan het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke
  regeling ODIJ.
  4. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2022;
  5. Dit in de bijgaande zienswijze te laten weten aan het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke
  regeling ODIJ.
  Met de gewijzigde zienswijze:
  'Bij brief van 11 april 2022 stuurde u de tweede begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst IJmond en
  concept ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst IJmond voor een zienswijze toe. De stukken zijn
  behandeld in onze raadsvergadering van 9 juni 2022. Door middel van deze zienswijze berichten wij u
  dat de raad instemt met de tweede begrotingswijziging 2022. Tevens stemt de raad in met de
  Ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling ODIJ, onder voorbehoud dat het Rijk
  voldoende middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering van de bodemtaken.”

 9. 5.4.1

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (4), Positief Landsmeer (2), VVD (2)
  tegen
  CDA (1), D66 (3), PvdA (1)

  Amendementen

  Titel
  Amendement ODIJ LokaalLandsmeer en GroenLinks
 10. 5.4.2

  Moties

  Titel
  Motie 51 Lokaal Landsmeer OD IJmond
 11. 5.5

  Stemuitslag

  voor 60%
  tegen 40%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), PvdA (1), VVD (2)
  tegen
  Lokaal Landsmeer (4), Positief Landsmeer (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De zienswijze op de jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio ZaanstadWaterland vast te stellen, zoals verwoord in de bijgaande brief.

  Besluit

  1. De zienswijze op de jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio vast te
  stellen, zoals verwoord in de bijgaande brief

 12. 5.5.1

  Stemuitslag

  voor 40%
  tegen 60%
  voor
  Lokaal Landsmeer (4), Positief Landsmeer (2)
  tegen
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), PvdA (1), VVD (2)

  Amendementen

  Titel
  amendement VRZW V2.0 zaanstad en zaanstreek.
 13. 6

  Besluit

  Besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 9 juni 2022

 14. 7

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de ingekomen stukken van 13 mei 2022 tot en met 3 juni 2022

 15. 7.C
  COLLEGE BEANTWOORDING ART. 47 RvO
 16. 7.E
  OVERIG VAN HET COLLEGE
 17. 7.F

  Bijlagen

 18. 8
  Vragenkwartier
 19. 9

  Stemuitslag

  voor 53%
  tegen 47%
  voor
  D66 (3), GroenLinks (2), PvdA (1), VVD (2)
  tegen
  CDA (1), Lokaal Landsmeer (4), Positief Landsmeer (2)

  Moties

  Titel
  motie vreemd 49 D66 GL herplanten bomen
 20. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (2), Lokaal Landsmeer (4), Positief Landsmeer (2), PvdA (1), VVD (2)

  Besluit

  1. Dhr. J.P (Johan Paul) de Groot per 1-7-2022 aan te wijzen als griffier in vaste dienst van gemeente
  Landsmeer

 21. 10.1

 22. 11
  Afsluiten