Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering (RV)

donderdag 17 februari 2022

20:00 - 22:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
(CDA) E.B. Knibbe
Toelichting

Het is niet mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen. U kunt de vergadering live volgen via de website: https://landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Raadscolumn

  Onderwerp
  De laatste reguliere Raadsvergadering van deze raad laat zich vangen in de woorden, improvisatie, schorsing, geduld en verbazing
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Mededelingen, tevens uit gemeenschappelijke regelingen
 4. 4
  Afscheid
 5. 5

  Besluit

  1. De heer A.J. Bakker toe te laten tot de raad van Landsmeer
  2. Mevrouw L.R. Kloosterboer-Haenen toe te laten tot de raad van Landsmeer

 6. 6
  HAMERSTUKKEN
 7. 6.1

  Voorgesteld besluit

  1. de Verordening drank en horeca gemeente Landsmeer 2014, vastgesteld op 17 december 2013 in te
  trekken op de dag dat de Drank- en Horecaverordening gemeente Landsmeer 2022 in werking treedt;
  2. het Horecaconvenant, vastgesteld op 23 april 1996 in te trekken in te trekken op de dag dat de Dranken Horecaverordening gemeente Landsmeer 2022 in werking treedt;
  3. de Drank- en Horecaverordening gemeente Landsmeer 2022 vast te stellen.

  Besluit

  1. de Verordening drank en horeca gemeente Landsmeer 2014, vastgesteld op 17 december 2013 in te
  trekken op de dag dat de Drank- en Horecaverordening gemeente Landsmeer 2022 in werking treedt;
  2. het Horecaconvenant, vastgesteld op 23 april 1996 in te trekken op de dag dat de Drank- en
  Horecaverordening gemeente Landsmeer 2022 in werking treedt;
  3. de Drank- en Horecaverordening gemeente Landsmeer 2022 vast te stellen.

 8. 6.2

  Voorgesteld besluit

  1. De ontheffing van het vereiste van ingezetenschap voor wethouder E. Heinrich conform artikel 36a lid
  2 Gemeentewet met ingang van 17-02-2022 te verlengen, voor de duur van een jaar.

  Besluit

  1. De ontheffing van het vereiste van ingezetenschap voor wethouder E. Heinrich conform artikel 36a lid
  2 Gemeentewet met ingang van 17-02-2022 te verlengen, voor de duur van een jaar.

 9. 6.3

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen inzake het bestemmingsplan
  “Breekoever Fase 3 (noordblok)”
  2. Het bestemmingsplan “Breekoever Fase 3 (noordblok) (NL.IMRO.0415.BP0420003018-VA01)
  overeenkomstig het gestelde onder punt 1 gewijzigd vast te stellen
  3. de ‘MER-aanmeldnotitie’ vast te stellen

  Besluit

  1. In te stemmen met Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen inzake het bestemmingsplan
  “Breekoever Fase 3 (noordblok)”
  2. Het bestemmingsplan “Breekoever Fase 3 (noordblok) (NL.IMRO.0415.BP0420003018-VA01)
  overeenkomstig het gestelde onder punt 1 gewijzigd vast te stellen
  3. de ‘MER-aanmeldnotitie’ vast te stellen

 10. 6.4

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  CDA (1), VVD (3), D66 (2), GroenLinks (2), Lijst Hop en Honing (2)
  tegen
  Lokaal Landsmeer (3), PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen inzake het bestemmingsplan Noordeinde
  13 te Landsmeer;
  2. Het bestemmingsplan Noordeinde 13 te Landsmeer (NL.IMRO.0415.bp1117003008VA01) overeenkomstig het
  gestelde onder punt 1 gewijzigd vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan te laten vaststellen omdat de kosten voor dit
  bestemmingsplan anderszins zijn verzekerd;
  4. Geen Milieueffectrapportage op te stellen voor de ontwikkeling die mogelijk wordt
  gemaakt door het bestemmingsplan “Noordeinde 13”, omdat het plan geen nadelige milieugevolgen heeft.

  Besluit

  1. In te stemmen met Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen inzake het bestemmingsplan Noordeinde
  13 te Landsmeer;
  2. Het bestemmingsplan Noordeinde 13 te Landsmeer (NL.IMRO.0415.bp1117003008VA01) overeenkomstig het
  gestelde onder punt 1 gewijzigd vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan te laten vaststellen omdat de kosten voor dit
  bestemmingsplan anderszins zijn verzekerd;
  4. Geen Milieueffectrapportage op te stellen voor de ontwikkeling die mogelijk wordt
  gemaakt door het bestemmingsplan “Noordeinde 13”, omdat het plan geen nadelige milieugevolgen heeft.

 11. 6.5

  Voorgesteld besluit

  1. de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2021, vastgesteld op 17 december 2020
  in te trekken op de dag dat de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2022 in
  werking treedt;
  2. de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2022 vast te stellen.

  Besluit

  1. de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2021, vastgesteld op 17 december 2020
  in te trekken op de dag dat de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2022 in
  werking treedt;
  2. de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2022 vast te stellen.

 12. 7
  BESPREEKSTUKKEN
 13. 7.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), Lokaal Landsmeer (3), PvdA (1), VVD (3), D66 (2), GroenLinks (2), Lijst Hop en Honing (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De beleidsnotitie "Nieuwe Wet Inburgering Landsmeer 2022"vast te stellen.

  Besluit

  1. De beleidsnotitie "Nieuwe Wet Inburgering Landsmeer 2022"vast te stellen.

 14. 7.1.1

  Amendementen

  Titel
  Amendement 50 Lokaal Landsmeer notitie beleidsnotitie wet inburgering
 15. 7.2

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  CDA (1), Lokaal Landsmeer (3), VVD (3), D66 (2), GroenLinks (2), Lijst Hop en Honing (2)
  tegen
  PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De Verordening op de rekenkamer 2022 vast te stellen
  2. De Verordening op de rekenkamercommissie 2011 in te trekken
  3. De Verordening vergoedingen leden Rekenkamercommissie, niet zijnde raadslid in te trekken

  Besluit

  1. De Verordening op de rekenkamer 2022 vast te stellen
  2. De Verordening op de rekenkamercommissie 2011 in te trekken
  3. De Verordening vergoedingen leden Rekenkamercommissie, niet zijnde raadslid in te trekken
  met dien verstande dat in de Verordening op de Rekenkamer Landsmeer 2022 de volgende leden worden
  toegevoegd:
  Artikel 1.e commissie: commissie voor de rekenkamer
  Artikel 3 Commissie
  1. Er is een raadscommissie voor de rekenkamer.
  2. De commissie heeft de volgende taken:
  a. het aanbevelen van de kandidaten voor het lidmaatschap en plaatsvervangend lidmaatschap in de
  rekenkamer;
  b. het adviseren van de raad over de rapporten als genoemd in artikel 12;
  c. het onderhouden van de contacten van de raad met de rekenkamer.
  Artikel 7 lid 7. De vergoedingen worden eens per jaar geïndexeerd conform het indexcijfers caolonen van het
  CBS.
  en: De nummering van de overige artikelen dienovereenkomstig wordt aangepast

 16. 7.2.1

  Stemuitslag

  voor 79%
  tegen 21%
  voor
  CDA (1), PvdA (1), VVD (3), D66 (2), GroenLinks (2), Lijst Hop en Honing (2)
  tegen
  Lokaal Landsmeer (3)

  Amendementen

  Titel
  Amendement VVD Verordening Rekenkamercommissie
 17. 7.2.2

  Stemuitslag

  voor 64%
  tegen 36%
  voor
  Lokaal Landsmeer (3), D66 (2), GroenLinks (2), Lijst Hop en Honing (2)
  tegen
  CDA (1), PvdA (1), VVD (3)

  Amendementen

  Titel
  Amendement D66 Artikel 3 Rekenkamer
 18. 7.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), Lokaal Landsmeer (3), PvdA (1), VVD (3), D66 (2), GroenLinks (2), Lijst Hop en Honing (2)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) gebouwenbeheer Landsmeer 2022-2025;
  2. In te stemmen met de omzetting van de voorzieningen, per gemeentelijke object, naar één
  onderhoudsvoorziening voor alle objecten;

  Besluit

  1. In te stemmen met de Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) gebouwenbeheer Landsmeer 2022-2025;
  2. In te stemmen met de omzetting van de voorzieningen, per gemeentelijke object, naar één
  onderhoudsvoorziening voor alle objecten;

 19. 7.3.1

 20. 7.3.2

  Moties

  Titel
  Motie GroenLinks en Lokaal Landsmeer MJOP
 21. 7.4.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), Lokaal Landsmeer (3), PvdA (1), VVD (3), D66 (2), GroenLinks (2), Lijst Hop en Honing (2)

  Amendementen

  Titel
  Amendement49 PvdA D66 Ontwikkelingstrategie Omgevingsvisie
 22. 7.4.2

  Moties

  Titel
  MOTIE PvdA Ontwikkelingstrategie Omgevingsvisie
 23. 7.4.3

  Stemuitslag

  voor 64%
  tegen 36%
  voor
  CDA (1), PvdA (1), VVD (3), D66 (2), Lijst Hop en Honing (2)
  tegen
  Lokaal Landsmeer (3), GroenLinks (2)

  Moties

  Titel
  Motie CDA VVD - procesvoorstel ontwikkelrichting notitie omgevingsvisie
 24. 8

 25. 9

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de ingekomen stukken van 21 januari 2022 tot en met
  10 februari 2022.

 26. 9.D
  OVERIG VAN HET COLLEGE
 27. 9.F

  Bijlagen

 28. 10
  Vragenkwartier
 29. 11
  Motie Vreemd aan de agenda
 30. 11.1

  Stemuitslag

  voor 43%
  tegen 57%
  voor
  CDA (1), PvdA (1), D66 (2), GroenLinks (2)
  tegen
  Lokaal Landsmeer (3), VVD (3), Lijst Hop en Honing (2)

  Moties

  Titel
  Motie PvdA Gevolgen bezuinigingen op subsidies
 31. 11.2

  Moties

  Titel
  Motie 36 Geen festivals in het Twiske GroenLinks
 32. 12
  Afsluiten