Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering (RV)

donderdag 27 januari 2022

20:00 - 22:30

Locatie
IBABS Connect
Voorzitter
Léon de Lange
Toelichting

Het is niet mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen. U kunt de vergadering live volgen via de website: https://landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/

Uitzending

Agendapunten

 1. Raadscolumn

  Onderwerp
  Offline wordt Online, een nieuwe gedragscode en een unaniem gesteunde CDA-Motie Vreemd
 2. Resultaat stemming

  Besluit

  1. Het besluit van het college van 7 december 2021 te bekrachtigen, waarbij met toepassing van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd aan de raad met betrekking tot de ophoging van krediet ten behoeve van de uitbreiding van CBS De Hoeksteen. Geheimhouding geldt tot het moment dat gunning heeft plaatsgevonden aan de opdrachtnemer.

 3. Resultaat stemming

  Besluit

  1. Het MRA Verstedelijkingsconcept te onderschrijven

 4. Resultaat stemming

  Besluit

  1. De Verordening op de raadscommissies gemeente Landsmeer 2010 in te trekken
  2. Het Reglement van Orde van de gemeenteraad Landsmeer 2021 in te trekken
  3. Het Reglement van Orde van de gemeenteraad Landsmeer 2022 vast te stellen

 5. Resultaat stemming

  Besluit

  1. De Gedragscode integriteit voor de burgemeester en het College van B&W van de
  gemeente Landsmeer 2022 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de
  Gedragscode voor de burgemeester en het College van B&W van de gemeente
  Landsmeer 2015.
  2. De Gedragscode voor leden van de gemeenteraad en van de commissieleden van
  de gemeente Landsmeer 2022 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de
  Gedragscode voor leden van de raad en fractievertegenwoordigers van de Gemeente
  Landsmeer 2014.

 6. Resultaat stemming

  Besluit

  Het verslag wordt ongewijzigd AANGENOMEN.

 7. Resultaat stemming

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de ingekomen stukken van 16 december 2021 tot en met
  20 januari 2022.

 8. Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  Motie vreemd 34 CDA - LOL Landsmeer.