Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering (RV)

donderdag 8 juni 2023

20:00 - 22:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
Léon de Lange
Toelichting

Het is mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen. Ook kunt u de vergadering live volgen via de website: https://landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:03:17 - Mark Jan Prins
  00:03:17 - 00:04:07 - Léon de Lange
 2. 2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (1), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2)

  Besluit

  Agenda is gewijzigd vastgesteld: 
  De motie vreemd (agendapunt 9B) van Positief Landsmeer is onderdeel geworden van agendapunt 4a.

  00:03:41 - 00:04:07 - Léon de Lange
  00:04:07 - 00:04:24 - André La Fontaine
  00:04:24 - 00:05:49 - Léon de Lange
 3. 3

  00:05:42 - 00:05:49 - Léon de Lange
  00:05:49 - 00:06:19 - Maartje Greunsven
  00:06:19 - 00:06:31 - Léon de Lange
  00:06:31 - 00:08:32 - Anneriek Verhoef
  00:08:32 - 00:08:45 - Léon de Lange
  00:08:45 - 00:09:46 - Jacobien van Boeijen
  00:09:46 - 00:09:53 - Léon de Lange
  00:09:53 - 00:10:16 - Axel Damme
  00:10:16 - 00:15:14 - Léon de Lange
 4. 4

  00:12:16 - 00:15:14 - Léon de Lange
 5. 4.A

  Alle aanweizge fracties in de commissie van 1 juni adviseerde de gemeenteraad om dit voorstel als hamerstuk te behandelen.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (1), Lokaal Landsmeer (3), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2)
  tegen
  Positief Landsmeer (1)

  Besluit

  1. Het resultaat van de Berap 1-2023 vast te stellen op € 390.000 negatief.
  2. De Berap 1-2023 vaststellen.

  Amendementen

  Titel
  01 Amendement-PL-splitsing besluitpunten in besluit Berap I
  02 Amendement-PL-na splitsing Berap I - dynamisch document
  03 Amendement-PL-na splitsing Berap I - realisatievermogen organisatie
  04 Amendement-PL-ongedekte uitgaven voorkomen
  05 Amendement-PL- proactief inning 100.000 euro

  Moties

  Titel
  Motie PL Terugvorderen onveschuldigde betaling aan extern bureau
  00:14:24 - 00:15:14 - Léon de Lange
  00:15:14 - 00:17:31 - André La Fontaine
  00:17:31 - 00:18:32 - Léon de Lange
  00:18:32 - 00:18:53 - Bas ten Have
  00:18:53 - 00:19:01 - Léon de Lange
  00:19:01 - 00:19:16 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:19:16 - 00:19:19 - Léon de Lange
  00:19:19 - 00:19:31 - Mark Jan Prins
  00:19:31 - 00:19:56 - Léon de Lange
  00:19:56 - 00:20:30 - Bas ten Have
  00:20:30 - 00:20:38 - Léon de Lange
  00:20:38 - 00:22:22 - André La Fontaine
  00:22:22 - 00:22:28 - Léon de Lange
  00:22:28 - 00:22:29 - Léon de Lange
  00:22:29 - 00:22:58 - Axel Damme
  00:22:58 - 00:23:00 - Léon de Lange
  00:23:00 - 00:23:36 - André La Fontaine
  00:23:36 - 00:23:40 - Léon de Lange
  00:23:40 - 00:24:53 - Eric Knibbe
  00:24:53 - 00:24:55 - Léon de Lange
  00:24:55 - 00:26:03 - André La Fontaine
  00:26:03 - 00:26:07 - Léon de Lange
  00:26:07 - 00:26:40 - Bert de Ridder
  00:26:40 - 00:27:00 - Léon de Lange
  00:27:00 - 00:27:52 - André La Fontaine
  00:27:52 - 00:27:56 - Léon de Lange
  00:27:56 - 00:28:07 - Mark Jan Prins
  00:28:07 - 00:28:11 - Léon de Lange
  00:28:11 - 00:28:21 - Alexander Bakker
  00:28:21 - 00:28:25 - Léon de Lange
  00:28:25 - 00:28:57 - Bert de Ridder
  00:28:57 - 00:29:01 - Léon de Lange
  00:29:01 - 00:29:35 - Axel Damme
  00:29:35 - 00:29:45 - Léon de Lange
  00:29:45 - 00:29:52 - Eric Knibbe
  00:29:52 - 00:29:56 - Léon de Lange
  00:29:56 - 00:30:08 - Maartje Greunsven
  00:30:08 - 00:30:25 - Léon de Lange
  00:30:25 - 00:30:31 - André La Fontaine
  00:30:31 - 00:31:11 - Léon de Lange
  00:31:11 - 00:31:38 - André La Fontaine
  00:31:38 - 00:32:00 - Léon de Lange
  00:32:00 - 00:33:05 - Axel Damme
  00:33:05 - 00:33:42 - Léon de Lange
  00:33:42 - 00:33:50 - André La Fontaine
  00:33:50 - 00:33:53 - Léon de Lange
  00:33:53 - 00:33:55 - André La Fontaine
  00:33:55 - 00:38:18 - Léon de Lange
  00:38:18 - 00:38:53 - Léon de Lange
  00:38:53 - 00:40:05 - André La Fontaine
  00:40:05 - 00:40:41 - Léon de Lange
  00:40:41 - 00:41:25 - Axel Damme
  00:41:25 - 00:41:44 - Léon de Lange
  00:41:44 - 00:42:33 - André La Fontaine
  00:42:33 - 00:43:26 - Léon de Lange
  00:43:26 - 00:43:36 - Anneriek Verhoef
  00:43:36 - 00:44:33 - Léon de Lange
  00:44:33 - 00:45:00 - Mark Jan Prins
  00:45:00 - 00:45:15 - Léon de Lange
  00:45:15 - 00:45:21 - André La Fontaine
  00:45:21 - 00:45:27 - Léon de Lange
  00:45:27 - 00:45:48 - Axel Damme
  00:45:48 - 00:46:24 - Léon de Lange
  00:46:24 - 00:47:27 - Léon de Lange
  00:47:27 - 00:48:51 - André La Fontaine
 6. 4.B

  De stukken en de concept zienswijze beleidskader Mobiliteit VRA zijn in de commissie van 11 mei besproken en heeft de VRA een presentatie gehouden over dit beleidskader. Alle aanwezige fracties hadden op 11 mei geen op- of aanmerkingen op de concept zienswijze. Het raadsvoorstel met de definitieve zienswijze is op dinsdag 6 juni aan de agenda toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (1), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het Beleidskader Mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam;
  2. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze en deze te versturen naar de Vervoerregio Amsterdam.
  00:12:40 - 00:15:14 - Léon de Lange
 7. 4.C

  In de commissie van 1 juni 2023 hebben alle aanwezige fracties geadviseerd hier een hamerstuk van te maken. De fractie van GroenLinks heeft aangekondigd dat zij wellicht met en amendement komen. Als het amendement wordt ingediend op 8 juni, dan wordt voorstel een bespreekstuk.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  CDA (1), D66 (3), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2)
  tegen
  GroenLinks (1)

  Besluit

  1. geen zienswijze te geven op de geactualiseerde propositie Zaanstreek-Waterland; 
  2. In te stemmen met bijgevoegde brief en deze te sturen aan de voorzitter van de deelregio Zaanstreek-Waterland.

  Amendementen

  Titel
  Amendement-GL-Dierenwelzijn toevoegen aan propositie ZaWa MRA
  00:56:11 - 00:56:37 - Léon de Lange
  00:56:37 - 00:57:51 - Maartje Greunsven
  00:57:51 - 00:58:21 - Léon de Lange
  00:58:21 - 00:58:45 - Annet Schelling
  00:58:45 - 00:58:50 - Léon de Lange
  00:58:50 - 00:59:25 - Eric Knibbe
  00:59:25 - 00:59:27 - Léon de Lange
  00:59:27 - 01:00:12 - Axel Damme
  01:00:12 - 01:00:22 - Léon de Lange
  01:00:22 - 01:02:02 - Maartje Greunsven
  01:02:02 - 01:02:12 - Léon de Lange
  01:02:12 - 01:02:45 - Axel Damme
  01:02:45 - 01:02:49 - Léon de Lange
  01:02:49 - 01:03:08 - Maartje Greunsven
  01:03:08 - 01:03:09 - Léon de Lange
  01:03:09 - 01:03:32 - Alexander Bakker
  01:03:32 - 01:03:35 - Léon de Lange
  01:03:35 - 01:04:01 - Mark Jan Prins
  01:04:01 - 01:04:33 - Léon de Lange
  01:04:33 - 01:04:34 - Maartje Greunsven
  01:04:34 - 01:04:36 - Maartje Greunsven
  01:04:36 - 01:04:49 - Léon de Lange
  01:04:49 - 01:05:03 - Axel Damme
  01:05:03 - 01:05:12 - Léon de Lange
  01:05:12 - 01:05:27 - André La Fontaine
  01:05:27 - 01:05:30 - Léon de Lange
  01:05:30 - 01:05:41 - Alexander Bakker
  01:05:41 - 01:05:44 - Léon de Lange
  01:05:44 - 01:05:57 - Annet Schelling
  01:05:57 - 01:06:46 - Léon de Lange
  01:06:46 - 01:07:59 - Léon de Lange
 8. 4.D

  In de commissie van 1 juni 2023 hebben alle aanwezige fracties geadviseerd hier een hamerstuk van te maken. De fractie van GroenLinks heeft aangekondigd dat zij wellicht met en amendement komen. Als het amendement wordt ingediend op 8 juni, dan wordt voorstel een bespreekstuk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (1), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2)

  Besluit

  1. In te stemmen met de wensen en opvattingen van de deelregio Zaanstreek-Waterland bij de concept Voortgangsnota 2022 van de MRA. 
  2. De vastgestelde wensen en opvattingen namens de deelregio Zaanstreek-Waterland in te dienen bij de concept Voortgangsnota 2022 van de MRA.
  00:13:42 - 00:15:14 - Léon de Lange
 9. 4.E

  In de commissie van 1 juni 2023 hebben alle aanwezige fracties geadviseerd hier een hamerstuk van te maken. De fractie van Positief Landsmeer heeft aangekondigd dat zij wellicht met en amendement komen. Als het amendement wordt ingediend op 8 juni, dan wordt voorstel een bespreekstuk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (1), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het concept Jaarverslag 2022, de concept Jaarrekening 2022, de eerste Begrotingswijziging 2023 en de concept Begroting 2024 van de Omgevingsdienst IJmond. 
  2. Geen zienswijze te geven op de eerste Begrotingswijziging 2023 en de concept Begroting 2024 van de Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde brief. 
  3. Als bijdrage voor 2024 van de gemeente aan de Omgevingsdienst IJmond een bedrag te begroten van €379.170,-
  00:13:52 - 00:15:14 - Léon de Lange
 10. 5

  00:14:06 - 00:15:14 - Léon de Lange
 11. 5.A

  In de commissie van 1 juni 2023 hebben alle aanwezige fracties geadviseerd hier een hamerstuk van te maken, behalve de fracties van Lokaal Landsmeer en de VVD. Lokaal Landsmeer een de VVD hebben aangegeven een amendement in te dienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (1), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de voorlopige vastgestelde jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting van 2024 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland;  
  2. Een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024 met de volgende tekst: De benoemde ontwikkelingen in de ontwerpbegroting ziet de gemeente Landsmeer als begrijpelijk en nodig. De gemeente Landsmeer spreekt haar waardering uit voor alle vrijwillige en beroepsmedewerkers van de VrZW. Ondanks een forse verhoging van de bijdrage van Landsmeer onderschrijven wij de noodzaak van de investeringen die nu moeten worden gemaakt. Om niet het gevoel te krijgen dat we de grip op de kosten voor onze veiligheid kwijt raken zouden wij graag duidelijk inzicht krijgen in wat de financiële effecten van het samenwonen van de VrZW en de GGD zijn, en ook op de komende jaren zullen zijn.

  Amendementen

  Titel
  Amendement-LL-VVD-Ontwerpbegroting 2024 VRZW
  01:07:39 - 01:07:59 - Léon de Lange
  01:07:59 - 01:09:04 - Axel Damme
  01:09:04 - 01:09:07 - Léon de Lange
  01:09:07 - 01:09:30 - Alexander Bakker
  01:09:30 - 01:10:18 - Léon de Lange
  01:10:18 - 01:10:35 - Mandy Elfferich
  01:10:35 - 01:10:37 - Léon de Lange
  01:10:37 - 01:11:22 - Eric Knibbe
  01:11:22 - 01:11:25 - Léon de Lange
  01:11:25 - 01:12:21 - André La Fontaine
  01:12:21 - 01:12:27 - Léon de Lange
  01:12:27 - 01:13:12 - Maartje Greunsven
  01:13:12 - 01:14:29 - Léon de Lange
  01:14:29 - 01:14:50 - André La Fontaine
  01:14:50 - 01:17:05 - Léon de Lange
 12. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (1), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2)

  Besluit

  De besluitenlijst is vastgesteld.

  01:15:09 - 01:17:05 - Léon de Lange
 13. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (1), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2)

  Besluit

  De Lijst met ingekomen stukken is vastgesteld.

  01:15:33 - 01:17:05 - Léon de Lange
 14. 7.D

  01:16:51 - 01:17:05 - Léon de Lange
 15. 7.E

  Nieuwsbrief gemeente Landsmeer week 22: Nieuwsbrief week 22 2023 (email-provider.eu)
  Nieuwsbrief gemeente Landsmeer week 21: Nieuwsbrief week 21 2023 (email-provider.eu)
  Nieuwsbrief gemeente Landsmeer week 20: Nieuwsbrief week 20 2023 (email-provider.eu)

  01:16:57 - 01:17:05 - Léon de Lange
 16. 7.F

  Dierenbescherming: Politiek Dier (email-provider.eu)
  Raden in Verzet juni 2023: HERINNERING | Voortgangsnotitie Raden in Verzet Juni 2023 (email-provider.eu)
  RES nieuwsbrief 2 juni 2023: Nieuwsbrief 70 NP RES - 2 juni 2023 (email-provider.eu)
  NH Weekbericht 22: NH Weekbericht 22 (noord-holland.nl)
  NH Weekbericht 21: NH Weekbericht 21 (noord-holland.nl)
  NVRR ALV en minisymposium: ALV en mini-symposium Mensenwerk: 22 juni 2023 (mailchi.mp)
  NVRR nieuwsbrief nummer 9: Nieuwsbrief 2023 - Nummer 9 (mailchi.mp)
  NVRR Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 22 juni 2023: Algemene ledenvergadering: 22 juni 2023 (mailchi.mp)
  NVvR nieuwsbrief week 22 - 30 mei 2023: 💼 CDA en VVD trekken wetsvoorstel extern voorzitterschap van raadscommissie in (mailchi.mp)
  NVvR Nieuwsbrief competentiescan- mei 2023: ✅ Omgevingsbewust handelen: Oriënteer je op mensen en ontwikkelingen buiten de raad! (mailchi.mp)
  NVvR Nieuwsbrief week 21 - 22 mei 2023: https://mailchi.mp/1dc542d55735/nieuwsbrief-week-50-1626745?e=ed2875ea3e
  VNG raadsledennieuwsbrief 30 mei 2022: VNG (spotler.com)
  VNG Nieuwsbrief Lbr. 23/021 - Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH) 25 mei 2023: VNG (spotler.com)
  VNG Lbr. 23/020 - Voorjaarsnota 2023 17 mei 2023: Voorjaarsnota 2023 | VNG
  GGD Nieuwsbrief 12-18 jarigen jaargang 4 nummer 3 mei 2023: GGD Zaanstreek Waterland (spotler.com)
  GGD Nieuwsbrief 4-12 jarigen jaargang 4 nummer 3 mei 2023: GGD Zaanstreek Waterland (spotler.com)
  GGD Nieuwsbrief 0-4 jarigen jaargang 4 nummer 3 mei 2023: GGD Zaanstreek Waterland (spotler.com)
  VNHG Nieuwsbrief mei 2023: Nieuwsbrief VNHG mei 2023 (email-provider.eu)
  01:17:00 - 01:17:05 - Léon de Lange
  01:17:05 - 01:17:23 - Axel Damme
  01:17:23 - 01:18:40 - Léon de Lange
 17. 8

  01:17:40 - 01:18:40 - Léon de Lange
 18. 9

  01:17:45 - 01:18:40 - Léon de Lange
 19. 9.A

  Stemuitslag

  voor 8%
  tegen 92%
  voor
  Positief Landsmeer (1)
  tegen
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (1), Lokaal Landsmeer (3), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2)

  Besluit

  Deze motie is verworpen.

  01:18:30 - 01:18:40 - Léon de Lange
  01:18:40 - 01:20:26 - André La Fontaine
  01:20:26 - 01:20:38 - Léon de Lange
  01:20:38 - 01:21:08 - Niels Bonenkamp
  01:21:08 - 01:21:17 - Léon de Lange
  01:21:17 - 01:21:33 - Anneriek Verhoef
  01:21:33 - 01:21:42 - Léon de Lange
  01:21:42 - 01:22:37 - André La Fontaine
  01:22:37 - 01:22:45 - Léon de Lange
  01:22:45 - 01:23:11 - Maartje Greunsven
  01:23:11 - 01:23:13 - Léon de Lange
  01:23:13 - 01:23:33 - Mandy Elfferich
  01:23:33 - 01:23:35 - Mandy Elfferich
  01:23:35 - 01:23:39 - Léon de Lange
  01:23:39 - 01:23:55 - André La Fontaine
  01:23:55 - 01:23:57 - Léon de Lange
  01:23:57 - 01:24:28 - Mandy Elfferich
  01:24:28 - 01:24:30 - Léon de Lange
  01:24:30 - 01:25:06 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:25:06 - 01:25:08 - André La Fontaine
  01:25:08 - 01:25:09 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:25:09 - 01:25:11 - Léon de Lange
  01:25:11 - 01:25:12 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:25:12 - 01:25:36 - André La Fontaine
  01:25:36 - 01:25:37 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:25:37 - 01:25:38 - Léon de Lange
  01:25:38 - 01:25:48 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:25:48 - 01:25:50 - André La Fontaine
  01:25:50 - 01:26:01 - Léon de Lange
  01:26:01 - 01:26:08 - André La Fontaine
  01:26:08 - 01:26:09 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:26:09 - 01:26:11 - Léon de Lange
  01:26:11 - 01:26:20 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:26:20 - 01:26:23 - Léon de Lange
  01:26:23 - 01:26:28 - Léon de Lange
  01:26:28 - 01:26:50 - Anneriek Verhoef
  01:26:50 - 01:26:52 - André La Fontaine
  01:26:52 - 01:26:53 - Anneriek Verhoef
  01:26:53 - 01:26:56 - Léon de Lange
  01:26:56 - 01:27:21 - André La Fontaine
  01:27:21 - 01:27:22 - Léon de Lange
  01:27:22 - 01:27:25 - Anneriek Verhoef
  01:27:25 - 01:28:19 - Léon de Lange
 20. 9.B

  Besluit

  Deze motie is bij het vaststellen van de agenda toegevoegd aan agendapunt 4a en vervolgens is de motie ingetrokken.

  00:47:57 - 00:48:51 - André La Fontaine
  00:48:51 - 00:49:25 - Léon de Lange
  00:49:25 - 00:49:33 - Bas ten Have
  00:49:33 - 00:49:37 - Léon de Lange
  00:49:37 - 00:50:07 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:50:07 - 00:50:14 - Léon de Lange
  00:50:14 - 00:50:26 - Maartje Greunsven
  00:50:26 - 00:50:32 - Léon de Lange
  00:50:32 - 00:51:32 - André La Fontaine
  00:51:32 - 00:51:36 - Léon de Lange
  00:51:36 - 00:51:58 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:51:58 - 00:52:03 - André La Fontaine
  00:52:03 - 00:52:05 - Léon de Lange
  00:52:05 - 00:52:06 - Léon de Lange
  00:52:06 - 00:52:09 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:52:09 - 00:52:14 - Léon de Lange
  00:52:14 - 00:52:22 - André La Fontaine
  00:52:22 - 00:52:36 - Léon de Lange
  00:52:36 - 00:53:23 - André La Fontaine
  00:53:23 - 00:53:33 - Léon de Lange
  00:53:33 - 00:53:36 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:53:36 - 00:53:37 - Léon de Lange
  00:53:37 - 00:54:09 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:54:09 - 00:54:57 - Léon de Lange
  00:54:57 - 00:55:01 - Léon de Lange
  00:55:01 - 00:55:51 - André La Fontaine
  00:55:51 - 00:56:37 - Léon de Lange
 21. 9.C

  Stemuitslag

  voor 8%
  tegen 92%
  voor
  Positief Landsmeer (1)
  tegen
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (1), Lokaal Landsmeer (2), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2)

  Besluit

  Deze motie is verworpen.

  De heer J. van Leijenhorst was tijdens de bespreking en de stemming over dit agendapunt niet aanwezig in de raadzaal en kon daarom niet meestemmen.

  01:28:05 - 01:28:19 - Léon de Lange
  01:28:19 - 01:30:20 - André La Fontaine
  01:30:20 - 01:30:34 - Léon de Lange
  01:30:34 - 01:30:57 - Anneriek Verhoef
  01:30:57 - 01:33:17 - Léon de Lange
 22. 10

  01:32:19 - 01:33:17 - Léon de Lange