Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering (RV)

donderdag 29 juni 2023

20:00 - 22:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
M. Elfferich
Toelichting

Het is mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen. Ook kunt u de vergadering live volgen via de website: https://landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:47 - 00:06:54 - Mandy Elfferich
 2. 2

  Artikel 48 Interpellatie

  • 1.Ieder raadslid kan een verzoek indienen tot het houden van een interpellatie.

  • 2.Het verzoek tot het houden van een interpellatie wordt, behoudens in een naar het oordeel van de voorzitter spoedeisend geval, uiterlijk voor 12:00 uur op de dinsdag voorafgaand aan de raadsvergadering bij de griffier ingediend. Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd alsmede een indicatie van de te stellen vragen.

  • 3.De griffier brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en de wethouders. Bij de vaststelling van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering na indiening van het verzoek wordt het verzoek in stemming gebracht. Voor behandeling door de raad is vereist dat minimaal één derde deel van het aantal raadsleden instemt met de interpellatie. De raad bepaalt op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellatie zal worden gehouden.

  • 4.De aanvrager(s) van de interpellatie voeren als eersten het woord tijdens de interpellatie. Daarna kunnen de overige raadsleden het woord voeren.

  • 5.De interpellant(en) voeren niet meer dan tweemaal het woord, de burgemeester en de wethouders niet meer dan eenmaal. Daarna kan de raad met elkaar en met het college in debat gaan.

  • 6.De interpellant(en) hebben het recht een slotverklaring af te leggen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Lokaal Landsmeer (2), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2)

  Besluit

  De agenda is vastgesteld met als extra agendapunt een motie van wantrouwen van de fractie van Positief Landsmeer. 
  De motie is toegevoegd als motie vreemd bij agendapunt 9.

  Het verzoek tot interpellatie is niet toegekend. (1 stem voor en 8 stemmen tegen)
  De interpellatie is daarom niet toegevoegd aan de agenda.
  Mevrouw Elfferich heeft zich bij het ordevoorstel over de motie van wantrouwen onthouden van stemming, zie agendapunt 9 bij de moties Vreemd aan de Dag


  Voor het interpellatie verzoek (hoofdelijke stemming):
  Positief Landsmeer, dhr La Fontaine (1)


  Tegen het interpellatie verzoek (hoofdelijke stemming):
  Lokaal landsmeer, dhr Damme, dhr Leijenhorts (2)
  D66, mvr Schelling, mvr. Elfferich en dhr De Ridder(3)
  Fractie van Brenk, mvr Van Brenk-Wietsma (1)
  VVD, mvr Verhoef, dhr Bakker (2)

  00:05:53 - 00:06:54 - Mandy Elfferich
  00:06:54 - 00:06:55 - André La Fontaine
  00:06:55 - 00:06:58 - Mandy Elfferich
  00:06:58 - 00:07:19 - André La Fontaine
  00:07:19 - 00:07:21 - André La Fontaine
  00:07:21 - 00:07:25 - André La Fontaine
  00:07:25 - 00:11:09 - Mandy Elfferich
  00:11:09 - 00:11:20 - Mandy Elfferich
  00:11:20 - 00:11:46 - André La Fontaine
  00:11:46 - 00:12:02 - Mandy Elfferich
  00:12:02 - 00:12:59 - Mandy Elfferich
  00:12:59 - 00:13:24 - Axel Damme
  00:13:24 - 00:13:27 - Mandy Elfferich
  00:13:27 - 00:14:33 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:14:33 - 00:14:37 - Mandy Elfferich
  00:14:37 - 00:15:15 - André La Fontaine
  00:15:15 - 00:15:32 - Mandy Elfferich
  00:15:32 - 00:15:36 - Jimmy Leijenhorst
  00:15:36 - 00:15:39 - Mandy Elfferich
  00:15:39 - 00:15:41 - Annet Schelling
  00:15:41 - 00:15:44 - Mandy Elfferich
  00:15:44 - 00:15:47 - Bert de Ridder
  00:15:47 - 00:15:48 - Mandy Elfferich
  00:15:48 - 00:15:52 - Mandy Elfferich
  00:15:52 - 00:15:55 - Mandy Elfferich
  00:15:55 - 00:15:56 - Anneriek Verhoef
  00:15:56 - 00:15:59 - Mandy Elfferich
  00:15:59 - 00:16:04 - Mandy Elfferich
  00:16:04 - 00:16:06 - Alexander Bakker
  00:16:06 - 00:16:09 - Mandy Elfferich
  00:16:09 - 00:16:10 - André La Fontaine
  00:16:10 - 00:16:20 - Mandy Elfferich
  00:16:20 - 00:16:29 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:16:29 - 00:16:33 - Mandy Elfferich
  00:16:33 - 00:16:40 - André La Fontaine
  00:16:40 - 00:16:42 - Mandy Elfferich
  00:16:42 - 00:16:49 - André La Fontaine
  00:16:49 - 00:17:04 - Mandy Elfferich
  00:17:04 - 00:17:24 - André La Fontaine
  00:17:24 - 00:17:29 - Mandy Elfferich
  00:17:29 - 00:17:46 - André La Fontaine
  00:17:46 - 00:18:05 - Mandy Elfferich
 3. 3

  00:17:54 - 00:18:05 - Mandy Elfferich
  00:18:05 - 00:19:20 - Anneriek Verhoef
  00:19:20 - 00:19:38 - Mandy Elfferich
  00:19:38 - 00:20:41 - Jacobien van Boeijen
  00:20:41 - 00:22:00 - Mandy Elfferich
 4. 4

  00:20:51 - 00:22:00 - Mandy Elfferich
  00:22:00 - 00:22:41 - Bert de Ridder
  00:22:41 - 00:25:05 - Mandy Elfferich
  00:25:05 - 00:26:26 - Mandy Elfferich
  00:26:26 - 00:28:03 - Mandy Elfferich
 5. 4.A

  Mevrouw M. Greunsven heeft de voorzitter van de raad verzocht haar wegens ziekte tijdelijk ontslag te verlenen. Dit ontslag is op 23 juni 2023 verleend. Raadsleden hebben de mogelijkheid om bij langdurige ziekte een verzoek tot tijdelijk ontslag in te dienen. In dat geval kan een tijdelijke opvolger worden benoemd. Een vervangingsperiode duurt 16 weken en kan (per zittingsperiode) maximaal drie keer worden verlengd. Overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet wordt de heer M. van Beusekom benoemd tot raadslid, als tijdelijk vervanger van mevrouw M. Greunsven.
  De gemeenteraad besluit over de toelating tot de raad op grond van de uitkomst van het onderzoek van de geloofsbrief van het benoemde raadslid.


  De heer M. van Beusekom (GroenLinks) wordt beëdigd als raadslid ter tijdelijke vervanging van mevrouw M. Greunsven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Lokaal Landsmeer (2), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft besloten tot toelating van de heer van Beusekom tot de gemeenteraad van Landsmeer.

  00:26:50 - 00:28:03 - Mandy Elfferich
 6. 4.B

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Lokaal Landsmeer (2), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  1. Te benoemen tot voorzitter van de raadscommissies:

  - J. Leijenhorst (Lokaal Landseer)  2. De volgende raadsleden te benoemen als leden van de Auditcommissie:


  - het raadslid G.E.M. van Brenk-Wietsma (Fractie van Brenk) 
  - het raadslid A. Damme (Lokaal Landsmeer)

  00:26:51 - 00:28:03 - Mandy Elfferich
 7. 4.C

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Lokaal Landsmeer (2), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022, conceptbegroting 2024, gewijzigde begroting 2023 en Kadernota 2024-2027 van het Waterlands Archief (WA); 
  2. Geen zienswijze op de conceptbegroting 2024 te geven; 
  3. In te stemmen met bijgevoegde brief en deze ter kennisname te sturen naar het bestuur van het Waterlands Archief
  00:27:20 - 00:28:03 - Mandy Elfferich
 8. 4.D

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Lokaal Landsmeer (2), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de Jaarstukken GGD Zaanstreek-Waterland 2022 en hierop geen zienswijze te geven; 
  2. In te stemmen met bijgevoegde brief en deze te sturen aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland.
  00:27:43 - 00:28:03 - Mandy Elfferich
 9. 4.E

  De fractie van D66 heeft aangegeven mogelijk met een amendement te komen. Als deze wordt ingediend, dan wordt dit raadsvoorstel als nog een bespreekpunt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Lokaal Landsmeer (2), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de eerste Begrotingswijziging 2023 en de Begroting 2024 van de GGD ZaanstreekWaterland; 
  2. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze en deze te sturen aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland.
  00:27:52 - 00:28:03 - Mandy Elfferich
  00:28:03 - 00:29:07 - Bert de Ridder
  00:29:07 - 00:31:01 - Mandy Elfferich
 10. 5

  00:29:19 - 00:31:01 - Mandy Elfferich
 11. 5.A

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Lokaal Landsmeer (2), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  1. De bijgevoegde lijst met activiteiten, waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is voor een buitenplanse omgevingsactiviteit, conform artikel 16.15 a lid b onder 1 Omgevingswet, vast te stellen met dien verstande dat in bijlage 1 punt 7.1 wordt gewijzigd in: indien er sprake is van grote maatschappelijke impact, er grote maatschappelijke onrust is en/of anderszins politiek gevoelig initiatieven. 
  2. De lijst genoemd onder 1 in werking te laten treden met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt.

  Amendementen

  Titel
  Amendement-LoLa-FvB-Adviesrecht gemeenteraad bij Omgevingswet
  Amendement-Positief Landsmeer-uitstel Omgevingswet
  00:31:56 - 00:34:19 - André La Fontaine
  00:34:19 - 00:34:38 - Mandy Elfferich
  00:34:38 - 00:36:17 - Axel Damme
  00:36:17 - 00:36:28 - Mandy Elfferich
  00:36:28 - 00:37:41 - Niels Bonenkamp
  00:37:41 - 00:37:56 - Mandy Elfferich
  00:37:56 - 00:39:47 - Axel Damme
  00:39:47 - 00:39:50 - Mandy Elfferich
  00:39:50 - 00:41:15 - Anneriek Verhoef
  00:41:15 - 00:41:19 - Mandy Elfferich
  00:41:19 - 00:42:16 - Bert de Ridder
  00:42:16 - 00:42:20 - Mandy Elfferich
  00:42:20 - 00:42:37 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:42:37 - 00:42:43 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:42:43 - 00:42:46 - Mandy Elfferich
  00:42:46 - 00:43:20 - Mathijs van Beusekom
  00:43:20 - 00:43:22 - Mandy Elfferich
  00:43:22 - 00:46:24 - André La Fontaine
  00:46:24 - 00:46:34 - Mandy Elfferich
  00:46:34 - 00:46:35 - Axel Damme
  00:46:35 - 00:46:44 - Mandy Elfferich
  00:46:44 - 00:46:51 - Niels Bonenkamp
  00:46:51 - 00:47:04 - Mandy Elfferich
  00:47:04 - 00:47:20 - Axel Damme
  00:47:20 - 00:47:30 - Mandy Elfferich
  00:47:30 - 00:48:29 - André La Fontaine
  00:48:29 - 00:48:32 - Mandy Elfferich
  00:48:32 - 00:48:52 - Anneriek Verhoef
  00:48:52 - 00:48:53 - André La Fontaine
  00:48:53 - 00:48:54 - Anneriek Verhoef
  00:48:54 - 00:48:56 - Anneriek Verhoef
  00:48:56 - 00:49:16 - André La Fontaine
  00:49:16 - 00:49:17 - Mandy Elfferich
  00:49:17 - 00:49:40 - Anneriek Verhoef
  00:49:40 - 00:49:47 - Mandy Elfferich
  00:49:47 - 00:49:55 - André La Fontaine
  00:49:55 - 00:50:01 - Anneriek Verhoef
  00:50:01 - 00:50:10 - Mandy Elfferich
  00:50:10 - 00:50:29 - Anneriek Verhoef
  00:50:29 - 00:50:30 - André La Fontaine
  00:50:30 - 00:50:31 - Mandy Elfferich
  00:50:31 - 00:51:10 - André La Fontaine
  00:51:10 - 00:51:16 - Mandy Elfferich
  00:51:16 - 00:51:41 - André La Fontaine
  00:51:41 - 00:53:19 - Mandy Elfferich
  00:53:19 - 00:53:49 - André La Fontaine
  00:53:49 - 00:54:36 - Mandy Elfferich
 12. 5.B

  Stemuitslag

  voor 90%
  tegen 10%
  voor
  D66 (3), Lokaal Landsmeer (2), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)
  tegen
  Positief Landsmeer (1)

  Besluit

  1. In te stemmen met de financiële jaarstukken van Recreatieschap Twiske-Waterland; 
  2. In te stemmen met bijgevoegde brief en deze te versturen naar het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Twiske- Waterland en de laatste zin te vervangen door onderstaande tekst: Dankzij de gemeenschappelijke regeling kan het prachtige Twiske worden onderhouden. Wij vinden de meerjarige financiële positie van het recreatieschap zorgelijk. Als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling zullen we met u het gesprek voeren om mee te denken over de verdienmogelijkheden, waaronder de mogelijkheden voor evenementen in het Twiske die passen in de omgeving.

  Amendementen

  Titel
  Amendement-D66-VVD-GL-LOLA-zienswijze financiële stukken Twiske
  00:54:15 - 00:54:36 - Mandy Elfferich
  00:54:36 - 00:54:48 - Axel Damme
  00:54:48 - 00:54:50 - Mandy Elfferich
  00:54:50 - 00:54:57 - André La Fontaine
  00:54:57 - 00:55:54 - Mandy Elfferich
  00:55:54 - 00:57:05 - Annet Schelling
  00:57:05 - 00:57:11 - Mandy Elfferich
  00:57:11 - 00:57:28 - Alexander Bakker
  00:57:28 - 00:57:31 - Mandy Elfferich
  00:57:31 - 00:57:44 - Mathijs van Beusekom
  00:57:44 - 00:57:58 - Mandy Elfferich
  00:57:58 - 00:58:44 - Jacobien van Boeijen
  00:58:44 - 00:58:56 - Mandy Elfferich
  00:58:56 - 01:01:18 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:01:18 - 01:01:23 - Mandy Elfferich
  01:01:23 - 01:03:17 - André La Fontaine
  01:03:17 - 01:03:23 - Mandy Elfferich
  01:03:23 - 01:03:29 - André La Fontaine
  01:03:29 - 01:04:02 - Mandy Elfferich
  01:04:02 - 01:04:32 - André La Fontaine
  01:04:32 - 01:04:37 - Mandy Elfferich
  01:04:37 - 01:05:35 - Axel Damme
  01:05:35 - 01:05:39 - Mandy Elfferich
  01:05:39 - 01:05:53 - André La Fontaine
  01:05:53 - 01:05:58 - Mandy Elfferich
  01:05:58 - 01:06:07 - Axel Damme
  01:06:07 - 01:06:08 - Mandy Elfferich
  01:06:08 - 01:06:43 - André La Fontaine
  01:06:43 - 01:06:47 - Mandy Elfferich
  01:06:47 - 01:07:19 - Annet Schelling
  01:07:19 - 01:07:23 - Mandy Elfferich
  01:07:23 - 01:07:27 - André La Fontaine
  01:07:27 - 01:07:29 - Annet Schelling
  01:07:29 - 01:07:36 - André La Fontaine
  01:07:36 - 01:07:40 - Annet Schelling
  01:07:40 - 01:07:42 - Mandy Elfferich
  01:07:42 - 01:08:35 - Annet Schelling
  01:08:35 - 01:08:36 - Mandy Elfferich
  01:08:36 - 01:09:06 - Alexander Bakker
  01:09:06 - 01:09:08 - Mandy Elfferich
  01:09:08 - 01:10:12 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:10:12 - 01:10:15 - Mandy Elfferich
  01:10:15 - 01:10:29 - Axel Damme
  01:10:29 - 01:10:38 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:10:38 - 01:10:43 - Axel Damme
  01:10:43 - 01:10:52 - Mandy Elfferich
  01:10:52 - 01:11:06 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:11:06 - 01:11:08 - Mandy Elfferich
  01:11:08 - 01:11:14 - Axel Damme
  01:11:14 - 01:11:21 - Mandy Elfferich
  01:11:21 - 01:12:15 - Mathijs van Beusekom
  01:12:15 - 01:12:32 - Mandy Elfferich
  01:12:32 - 01:13:13 - André La Fontaine
  01:13:13 - 01:13:14 - Mandy Elfferich
  01:13:14 - 01:13:15 - André La Fontaine
  01:13:15 - 01:14:05 - Mandy Elfferich
  01:14:05 - 01:14:19 - André La Fontaine
  01:14:19 - 01:14:47 - Mandy Elfferich
  01:14:47 - 01:14:56 - André La Fontaine
  01:14:56 - 01:15:52 - Mandy Elfferich
 13. 5.C

  Omgevingsverordeningen van de provincie vindt u hier: Omgevingsverordeningen - Provincie Noord-Holland

  Stemuitslag

  voor 90%
  tegen 10%
  voor
  D66 (3), Lokaal Landsmeer (2), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)
  tegen
  Positief Landsmeer (1)

  Besluit

  1. Een budget van EUR 30.000 beschikbaar te stellen om een beeldkwaliteitsplan op te stellen voor de percelen, kadastraal bekend als Gemeente Landsmeer, sectie M, nummers 1393 en 1392 in Purmerland, beter bekend als Purmerland 42A-A en Purmerland 44

  Amendementen

  Titel
  Amendement-Positief Landsmeer-Ontwikkeling Purmerland beeldkwaliteitsschets
  00:29:32 - 00:31:01 - Mandy Elfferich
  00:31:01 - 00:31:14 - André La Fontaine
  00:31:14 - 00:31:38 - Mandy Elfferich
  00:31:38 - 00:34:19 - André La Fontaine
  00:34:19 - 00:34:38 - Mandy Elfferich
  00:34:38 - 00:36:17 - Axel Damme
  00:36:17 - 00:36:28 - Mandy Elfferich
  00:36:28 - 00:37:41 - Niels Bonenkamp
  00:37:41 - 00:37:56 - Mandy Elfferich
  00:37:56 - 00:39:47 - Axel Damme
  00:39:47 - 00:39:50 - Mandy Elfferich
  00:39:50 - 00:41:15 - Anneriek Verhoef
  00:41:15 - 00:41:19 - Mandy Elfferich
  00:41:19 - 00:42:16 - Bert de Ridder
  00:42:16 - 00:42:20 - Mandy Elfferich
  00:42:20 - 00:42:37 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:42:37 - 00:42:43 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:42:43 - 00:42:46 - Mandy Elfferich
  00:42:46 - 00:43:20 - Mathijs van Beusekom
  00:43:20 - 00:43:22 - Mandy Elfferich
  00:43:22 - 00:46:24 - André La Fontaine
  00:46:24 - 00:46:34 - Mandy Elfferich
  00:46:34 - 00:46:35 - Axel Damme
  00:46:35 - 00:46:44 - Mandy Elfferich
  00:46:44 - 00:46:51 - Niels Bonenkamp
  00:46:51 - 00:47:04 - Mandy Elfferich
  00:47:04 - 00:47:20 - Axel Damme
  00:47:20 - 00:47:30 - Mandy Elfferich
  00:47:30 - 00:48:29 - André La Fontaine
  00:48:29 - 00:48:32 - Mandy Elfferich
  00:48:32 - 00:48:52 - Anneriek Verhoef
  00:48:52 - 00:48:53 - André La Fontaine
  00:48:53 - 00:48:54 - Anneriek Verhoef
  00:48:54 - 00:48:56 - Anneriek Verhoef
  00:48:56 - 00:49:16 - André La Fontaine
  00:49:16 - 00:49:17 - Mandy Elfferich
  00:49:17 - 00:49:40 - Anneriek Verhoef
  00:49:40 - 00:49:47 - Mandy Elfferich
  00:49:47 - 00:49:55 - André La Fontaine
  00:49:55 - 00:50:01 - Anneriek Verhoef
  00:50:01 - 00:50:10 - Mandy Elfferich
  00:50:10 - 00:50:29 - Anneriek Verhoef
  00:50:29 - 00:50:30 - André La Fontaine
  00:50:30 - 00:50:31 - Mandy Elfferich
  00:50:31 - 00:51:10 - André La Fontaine
  00:51:10 - 00:51:16 - Mandy Elfferich
  00:51:16 - 00:51:41 - André La Fontaine
  00:51:41 - 00:53:19 - Mandy Elfferich
  00:53:19 - 00:53:49 - André La Fontaine
  00:53:49 - 00:54:36 - Mandy Elfferich
  00:54:36 - 00:54:48 - Axel Damme
  00:54:48 - 00:54:50 - Mandy Elfferich
  00:54:50 - 00:54:57 - André La Fontaine
  00:54:57 - 00:55:54 - Mandy Elfferich
  00:55:54 - 00:57:05 - Annet Schelling
  00:57:05 - 00:57:11 - Mandy Elfferich
  00:57:11 - 00:57:28 - Alexander Bakker
  00:57:28 - 00:57:31 - Mandy Elfferich
  00:57:31 - 00:57:44 - Mathijs van Beusekom
  00:57:44 - 00:57:58 - Mandy Elfferich
  00:57:58 - 00:58:44 - Jacobien van Boeijen
  00:58:44 - 00:58:56 - Mandy Elfferich
  00:58:56 - 01:01:18 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:01:18 - 01:01:23 - Mandy Elfferich
  01:01:23 - 01:03:17 - André La Fontaine
  01:03:17 - 01:03:23 - Mandy Elfferich
  01:03:23 - 01:03:29 - André La Fontaine
  01:03:29 - 01:04:02 - Mandy Elfferich
  01:04:02 - 01:04:32 - André La Fontaine
  01:04:32 - 01:04:37 - Mandy Elfferich
  01:04:37 - 01:05:35 - Axel Damme
  01:05:35 - 01:05:39 - Mandy Elfferich
  01:05:39 - 01:05:53 - André La Fontaine
  01:05:53 - 01:05:58 - Mandy Elfferich
  01:05:58 - 01:06:07 - Axel Damme
  01:06:07 - 01:06:08 - Mandy Elfferich
  01:06:08 - 01:06:43 - André La Fontaine
  01:06:43 - 01:06:47 - Mandy Elfferich
  01:06:47 - 01:07:19 - Annet Schelling
  01:07:19 - 01:07:23 - Mandy Elfferich
  01:07:23 - 01:07:27 - André La Fontaine
  01:07:27 - 01:07:29 - Annet Schelling
  01:07:29 - 01:07:36 - André La Fontaine
  01:07:36 - 01:07:40 - Annet Schelling
  01:07:40 - 01:07:42 - Mandy Elfferich
  01:07:42 - 01:08:35 - Annet Schelling
  01:08:35 - 01:08:36 - Mandy Elfferich
  01:08:36 - 01:09:06 - Alexander Bakker
  01:09:06 - 01:09:08 - Mandy Elfferich
  01:09:08 - 01:10:12 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:10:12 - 01:10:15 - Mandy Elfferich
  01:10:15 - 01:10:29 - Axel Damme
  01:10:29 - 01:10:38 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:10:38 - 01:10:43 - Axel Damme
  01:10:43 - 01:10:52 - Mandy Elfferich
  01:10:52 - 01:11:06 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:11:06 - 01:11:08 - Mandy Elfferich
  01:11:08 - 01:11:14 - Axel Damme
  01:11:14 - 01:11:21 - Mandy Elfferich
  01:11:21 - 01:12:15 - Mathijs van Beusekom
  01:12:15 - 01:12:32 - Mandy Elfferich
  01:12:32 - 01:13:13 - André La Fontaine
  01:13:13 - 01:13:14 - Mandy Elfferich
  01:13:14 - 01:13:15 - André La Fontaine
  01:13:15 - 01:14:05 - Mandy Elfferich
  01:14:05 - 01:14:19 - André La Fontaine
  01:14:19 - 01:14:47 - Mandy Elfferich
  01:14:47 - 01:14:56 - André La Fontaine
  01:14:56 - 01:15:52 - Mandy Elfferich
  01:15:52 - 01:18:21 - André La Fontaine
  01:18:21 - 01:18:30 - Mandy Elfferich
  01:18:30 - 01:21:22 - Niels Bonenkamp
  01:21:22 - 01:21:35 - Mandy Elfferich
  01:21:35 - 01:22:32 - Mathijs van Beusekom
  01:22:32 - 01:22:37 - Mandy Elfferich
  01:22:37 - 01:24:10 - André La Fontaine
  01:24:10 - 01:24:13 - Mandy Elfferich
  01:24:13 - 01:25:22 - Anneriek Verhoef
  01:25:22 - 01:25:30 - Mandy Elfferich
  01:25:30 - 01:26:40 - Axel Damme
  01:26:40 - 01:26:43 - Mandy Elfferich
  01:26:43 - 01:26:54 - Bert de Ridder
  01:26:54 - 01:26:56 - Mandy Elfferich
  01:26:56 - 01:28:03 - Bert de Ridder
  01:28:03 - 01:28:06 - Mandy Elfferich
  01:28:06 - 01:28:50 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:28:50 - 01:29:02 - Mandy Elfferich
  01:29:02 - 01:29:31 - Niels Bonenkamp
  01:29:31 - 01:29:32 - Axel Damme
  01:29:32 - 01:30:22 - Niels Bonenkamp
  01:30:22 - 01:30:31 - Mandy Elfferich
  01:30:31 - 01:31:09 - André La Fontaine
  01:31:09 - 01:31:20 - Mandy Elfferich
  01:31:20 - 01:31:51 - André La Fontaine
  01:31:51 - 01:31:55 - Axel Damme
  01:31:55 - 01:31:56 - André La Fontaine
  01:31:56 - 01:32:01 - Mandy Elfferich
  01:32:01 - 01:32:11 - Axel Damme
  01:32:11 - 01:32:31 - André La Fontaine
  01:32:31 - 01:32:36 - Mandy Elfferich
  01:32:36 - 01:32:49 - Axel Damme
  01:32:49 - 01:32:51 - Mandy Elfferich
  01:32:51 - 01:34:57 - André La Fontaine
  01:34:57 - 01:34:58 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:34:58 - 01:34:59 - Mandy Elfferich
  01:34:59 - 01:35:09 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:35:09 - 01:35:10 - André La Fontaine
  01:35:10 - 01:35:28 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:35:28 - 01:35:29 - Mandy Elfferich
  01:35:29 - 01:35:53 - André La Fontaine
  01:35:53 - 01:36:03 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:36:03 - 01:36:05 - Mandy Elfferich
  01:36:05 - 01:36:17 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:36:17 - 01:36:18 - Mandy Elfferich
  01:36:18 - 01:36:23 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:36:23 - 01:36:40 - André La Fontaine
  01:36:40 - 01:36:49 - Mandy Elfferich
  01:36:49 - 01:37:22 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:37:22 - 01:37:27 - Mandy Elfferich
  01:37:27 - 01:38:06 - André La Fontaine
  01:38:06 - 01:38:07 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:38:07 - 01:38:08 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:38:08 - 01:38:10 - Mandy Elfferich
  01:38:10 - 01:38:25 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:38:25 - 01:38:29 - Mandy Elfferich
  01:38:29 - 01:39:18 - André La Fontaine
  01:39:18 - 01:39:20 - Mandy Elfferich
  01:39:20 - 01:39:32 - Mathijs van Beusekom
  01:39:32 - 01:39:36 - Mandy Elfferich
  01:39:36 - 01:39:56 - André La Fontaine
  01:39:56 - 01:40:22 - Mandy Elfferich
  01:40:22 - 01:40:40 - Mathijs van Beusekom
  01:40:40 - 01:40:48 - Anneriek Verhoef
  01:40:48 - 01:40:55 - Mandy Elfferich
  01:40:55 - 01:41:44 - Axel Damme
  01:41:44 - 01:41:46 - Mandy Elfferich
  01:41:46 - 01:42:09 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:42:09 - 01:42:13 - Mandy Elfferich
  01:42:13 - 01:42:35 - Axel Damme
  01:42:35 - 01:42:37 - Mandy Elfferich
  01:42:37 - 01:43:02 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:43:02 - 01:44:16 - Mandy Elfferich
  01:44:16 - 01:44:25 - André La Fontaine
  01:44:25 - 01:46:34 - Mandy Elfferich
 14. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Lokaal Landsmeer (2), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  De besluitenlijst van 8 juni 2023 is vastgesteld.

  01:45:11 - 01:46:34 - Mandy Elfferich
 15. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Lokaal Landsmeer (2), Positief Landsmeer (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  Kennis te nemen van de ingekomen stukken van 2 juni 2023 tot en met 22 juni 2023

  01:45:24 - 01:46:34 - Mandy Elfferich
 16. 7.B

  01:46:21 - 01:46:34 - Mandy Elfferich
 17. 7.C

  01:46:26 - 01:46:34 - Mandy Elfferich
  01:46:34 - 01:46:57 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:46:57 - 01:47:25 - Mandy Elfferich
  01:47:25 - 01:47:32 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:47:32 - 01:48:18 - Mandy Elfferich
 18. 7.F

 19. 7.H

  VNG Lbr. 23/025 - Derde nazending ALV met bericht Taskforce taken en middelen 9 juni 2023: VNG (spotler.com)
  VNG Lbr. 23/025 - Derde nazending ALV met bericht Taskforce taken en middelen 9 juni 2023: VNG (spotler.com)
  VNG Lbr. 23/024 - Tweede Nazending ALV 14 juni 2023 6 juni 2023: VNG (spotler.com)
  VNG Lbr. 23/023 - Nazending ALV 14 juni 2023 5 juni 2023: VNG (spotler.com)
  VNG Lbr. 23/023 - Nazending ALV 14 juni 2023 5 juni 2023: VNG (spotler.com)
  NVRR Nieuwsbrief 2023 - nummer 11: Nieuwsbrief 2023 - Nummer 11 (mailchi.mp)
  NVRR ALV & mini-symposium Mensenwerk: ALV en mini-symposium Mensenwerk: 22 juni 2023 (mailchi.mp)
  NVRR nieuwsbrief 2023 nummer 10: Nieuwsbrief 2023 - Nummer 10 (mailchi.mp)
  NVvR Nieuwsbrief week 25 - 19 juni 2023: ✒️ Meer dan 120 handtekeningen tegen agressie, intimidatie en geweld! (mailchi.mp)
  NVvR Nieuwsbrief competentiescan - juni 2023: ✅ Onderhandelen: Bereid onderhandelingen goed voor en streef overeenstemming na! (mailchi.mp)
  NVvR Nieuwsbrief week 24: 💻 Raadsledengids 2023, het financiële tekort en de ondertekening samenwerkingsverband.. (mailchi.mp)
  NVvR Nieuwsbrief week 23 - 5 juni 2023: 🔎 Wat doe je als raad metALV en mini-symposium Mensenwerk: 22 juni 2023 (mailchi.mp)an drie miljard? (mailchi.mp)
  VRA nieuwsbrief juni 2023: het maandelijkse nieuws uit de Vervoerregio Amsterdam (mailchi.mp)
  NH Weekbericht 25: NH Weekbericht 25 (noord-holland.nl)
  NH Weekbericht 24: NH Weekbericht 24 (noord-holland.nl)
  NH Weekbericht 23: NH Weekbericht 23 (noord-holland.nl)

  01:48:17 - 01:48:18 - Mandy Elfferich
  01:48:18 - 01:48:35 - Mathijs van Beusekom
  01:48:35 - 01:59:29 - Mandy Elfferich
  01:59:29 - 02:00:13 - Mandy Elfferich
 20. 8
  Vragenkwartier
 21. 9

  Besluit

  Motie is niet behandeld door de gemeenteraad.

  Door een aangenomen ordevoorstel is de motie van Positief Landsmeer van de vergadering afgevoerd. (8 voor en 1 tegen) 
  Mevrouw Elfferich heeft zich bij dit ordevoorstel onthouden van stemming. 


  Voor het ordevoorstel waren de fracties: 
  Lokaal Landsmeer (2) 
  D66 (2)
  VVD (2)
  Fractie van Brenk (1)
  GroenLinks (1)


  Tegen het ordevoorstel: 
  Positief Landsmeer (1)

  02:00:00 - 02:00:13 - Mandy Elfferich
  02:00:13 - 02:00:31 - Anneriek Verhoef
  02:00:31 - 02:00:37 - Mandy Elfferich
  02:00:37 - 02:01:00 - André La Fontaine
  02:01:00 - 02:01:13 - Mandy Elfferich
  02:01:13 - 02:01:26 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:01:26 - 02:01:32 - Mandy Elfferich
  02:01:32 - 02:01:55 - Pauline Lodewegens
  02:01:55 - 02:01:57 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:01:57 - 02:02:07 - Mandy Elfferich
  02:02:07 - 02:02:34 - Axel Damme
  02:02:34 - 02:02:43 - Mandy Elfferich
  02:02:43 - 02:02:50 - André La Fontaine
  02:02:50 - 02:02:56 - Mandy Elfferich
  02:02:56 - 02:02:59 - André La Fontaine
  02:02:59 - 02:03:06 - Mandy Elfferich
  02:03:06 - 02:03:08 - André La Fontaine
  02:03:08 - 02:03:10 - Mandy Elfferich
  02:03:10 - 02:03:30 - André La Fontaine
  02:03:30 - 02:05:40 - Mandy Elfferich
 22. 10

  02:04:18 - 02:05:40 - Mandy Elfferich