Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering (RV)

donderdag 28 september 2023

20:00 - 22:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
Léon de Lange
Toelichting

Het is mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen. Ook kunt u de vergadering live volgen via de website: https://landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:04:12 - Léon de Lange
  00:04:12 - 00:07:12 - Léon de Lange
 2. 2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  Aan het begin van de vergadering zijn acht hamerstukken aan de agenda toegevoegd. Bij drie hamerstukken zijn amendementen ingediend tijdens de vergadering door de fracties PvdA en Positief Landsmeer. Zo zijn de volgende hamerstukken bespreekstukken geworden:

  • 4A Verplichte participatie omgevingswet;
  • 4G Budget voor het uitvoeren van het plan van aanpak stedenbouwkundig ontwerp Violierweg;
  • 4H Uitgangspuntennotitie RES NHZ.

  De fractie van de VVD dient vragen in voor het Vragenkwartier.
  De fractie van de PvdA dient een motie Vreemd aan de Dag in.


  De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld.

  00:04:56 - 00:07:12 - Léon de Lange
 3. 3

  00:06:45 - 00:07:12 - Léon de Lange
  00:07:12 - 00:08:02 - Anneriek Verhoef
  00:08:02 - 00:08:47 - Léon de Lange
 4. 4
  HAMERSTUKKEN
 5. 4.A

  Het IMV is een beleidsplan waarin 32 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie zich committeren aan veiligheidsprioriteiten en de onderlinge samenwerking in de regio. Eens per vier jaar stellen burgemeesters en de hoofd officier van justitie het beleidsplan vast. Voorafgaand aan deze vaststelling wordt het IMV voorgelegd aan de gemeenteraden. De gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van het IMV, geen zienswijze te geven op het IMV en in te stemmen met de bijgevoegde brief.


  Advies van de commissie:
  Alle aanwezige fracties adviseren om in te stemmen met het voorliggende besluit.


  Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  De raad besluit unaniem zonder beraadslagingen en stemming in te stemmen met:
  Besluit:

  1. Kennis te nemen van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2024-2027;
  2. Geen zienswijze te geven op het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2024-2027;
  3. In te stemmen met bijgevoegde brief en deze te sturen naar Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie.
  00:08:36 - 00:08:47 - Léon de Lange
  00:08:47 - 00:09:11 - André La Fontaine
  00:09:11 - 00:09:47 - Léon de Lange
 6. 4.B

  Bij de vaststelling van de begroting 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met een indexering van 19% op investeringsprojecten. De herinrichting Havenzathe en Meervalweg zijn hierin niet meegenomen terwijl dit wel nodig is. Daarom wordt de raad gevraagd om deze indexeringen alsnog door te voeren.
  Daarnaast heeft het uitstellen van het project Meervalweg als gevolg dat hiervoor extra kosten zijn gemaakt, voor deze kosten wordt de raad gevraagd aanvullend krediet beschikbaar te stellen.


  Advies van de commissie:
  Alle aanwezige fracties adviseren om in te stemmen met het voorliggende besluit.


  Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  De raad besluit unaniem zonder beraadslaging en met stemming in te stemmen met:
  Besluit:

  1. De indexering van 19% van het in 2022 gevoteerde krediet voor het investeringsproject Havenzathe fase 2;
  2. De indexering van 30,8% van het in 2019 gevoteerde krediet voor het investeringsproject Meervalweg;
  3. Het beschikbaar stellen van aanvullende krediet van € 701.000,- voor het investeringsprojectnMeervalweg.


  Stemverklaring van de fractie Positief Landsmeer

  Stemverklaring van de fractie Positief Landsmeer

  00:09:28 - 00:09:47 - Léon de Lange
 7. 4.C

  Naar aanleiding van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen is er een regionale werkgroep ontstaan met vertegenwoordigers uit de raden van Edam-Volendam, Waterland, Zaanstad, Purmerend en Wormerland. Deze werkgroep heeft een advies uitgebracht naar aanleiding van de wetswijziging. Voorgesteld wordt om de adviezen van de werkgroep te onderschrijven en terug te koppelen aan de regionale werkgroep en de gemeenschappelijke regelingen.


  Advies van de commissie:
  Alle aanwezige fracties adviseren om in te stemmen met het voorliggende besluit.
  Er wordt tijdens de behandeling door verschillende raadsleden/commissieleden vragen gesteld over voornamelijk punt 7 uit het voorstel, hierover gaat mevrouw Kuiper vragen stellen aan de regionale werkgroep. Zij koppelt de uitkomsten hiervan terug aan de gemeenteraad.


  Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  De raad besluit unaniem zonder beraadslagingen en stemming in te stemmen met:
  Besluit:

  1. de adviezen van de Regionale Werkgroep Verbonden Partijen 1 tot en met 10 te onderschrijven;
  2. het raadsbesluit terug te koppelen aan de regionale werkgroep verbonden partijen, waarna de volgende Gemeenschappelijke Regelingen:

  • Recreatieschap Twiske Waterland
  • Vervoerregio Amsterdam
  • Gemeenschappelijke Gezondsheidsdienst Zaanstreek-Waterland
  • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

  worden geïnformeerd over de onderschreven adviezen.

  00:09:40 - 00:09:47 - Léon de Lange
 8. 4.D

  Grip op de gemeentelijke financiën kan niet zonder grip op de gemeentelijke inkomsten. Het leek de rekenkamer daarom een goed idee om de raad meer inzicht te geven in de opbrengsten van belastingen, heffingen en leges en de mate waarin deze opbrengsten bijdragen aan de bekostiging van gemeentelijke voorzieningen. De rekenkamer doet hierbij een aanbeveling om aandacht te besteden aan kostendekkendheid van de leges en om de bevindingen te betrekken bij de evaluatie van het afvalplan en het vaststellen van een nieuw rioleringsplan.


  Advies van de commissie:
  Alle aanwezige fracties adviseren de raad akkoord te gaan met het voorstel.


  Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  De raad besluit unaniem zonder beraadslaging en met stemming in te stemmen met:
  Besluit:

  1. De aanbeveling uit het onderzoek van de Rekenkamer Landsmeer naar de gemeentelijke belastingen, heffingen en leges over te nemen.


  Stemverklaring van de fractie van Lokaal Landsmeer

  Stemverklaring van de fractie van Lokaal Landsmeer

  00:09:42 - 00:09:47 - Léon de Lange
  00:09:47 - 00:10:02 - Axel Damme
  00:10:02 - 00:10:52 - Léon de Lange
 9. 4.E

  De commissie buigt zicht over de zienswijze op de Ontwerpbegroting 2024-2027 en concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit van de Vervoerregio. De Vervoerregio zet zich in voor de bereikbaarheid van regio. Hier vallen Landsmeer, Den Ilp en Purmerland ook onder. In de plannen van de Vervoerregio staat de pontverbinding Ilpendam en Landsmeer genoemd. Het college stelt voor de Vervoerregio te vragen zich te blijven inzetten voor deze verbinding en mee te nemen in hun investeringsagenda, omdat dit een belangrijke verbinding is voor de inwoners en recreanten van onze gemeente.
  20-9-2023: onderste drie bijlagen toegevoegd aan de stukken op verzoek van het college.


  Advies van de commissie:
  Alle aanwezige fracties adviseren om in te stemmen met het voorliggende besluit.


  Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  De raad besluit unaniem zonder beraadslaging en stemming in met:
  Besluit:
  In te stemmen met bijgevoegde zienswijze en deze te sturen aan de Vervoerregio Amsterdam.

  00:10:17 - 00:10:52 - Léon de Lange
 10. 5

  00:10:34 - 00:10:52 - Léon de Lange
  00:10:52 - 00:10:54 - Mark Jan Prins
  00:10:54 - 00:11:59 - Léon de Lange
  00:11:59 - 00:12:44 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:12:44 - 00:12:46 - Léon de Lange
  00:12:46 - 00:13:17 - Léon de Lange
  00:13:17 - 00:14:04 - André La Fontaine
  00:14:04 - 00:14:05 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:14:05 - 00:14:29 - Léon de Lange
  00:14:29 - 00:14:48 - Anneriek Verhoef
  00:14:48 - 00:14:52 - Léon de Lange
  00:14:52 - 00:14:59 - Léon de Lange
  00:14:59 - 00:15:20 - Axel Damme
  00:15:20 - 00:15:22 - Léon de Lange
  00:15:22 - 00:15:53 - Mathijs van Beusekom
  00:15:53 - 00:15:54 - Mathijs van Beusekom
  00:15:54 - 00:15:57 - Léon de Lange
  00:15:57 - 00:16:03 - Mark Jan Prins
  00:16:03 - 00:16:08 - Léon de Lange
  00:16:08 - 00:16:53 - Bert de Ridder
  00:16:53 - 00:17:08 - Léon de Lange
  00:17:08 - 00:17:23 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:17:23 - 00:17:34 - Léon de Lange
  00:17:34 - 00:17:53 - André La Fontaine
  00:17:53 - 00:17:57 - Léon de Lange
  00:17:57 - 00:17:59 - André La Fontaine
  00:17:59 - 00:18:15 - Axel Damme
  00:18:15 - 00:18:18 - Léon de Lange
  00:18:18 - 00:19:10 - André La Fontaine
  00:19:10 - 00:19:15 - Léon de Lange
  00:19:15 - 00:19:41 - Bert de Ridder
  00:19:41 - 00:19:45 - Léon de Lange
  00:19:45 - 00:20:04 - André La Fontaine
  00:20:04 - 00:20:06 - Léon de Lange
  00:20:06 - 00:20:11 - Bert de Ridder
  00:20:11 - 00:20:31 - Léon de Lange
  00:20:31 - 00:20:47 - André La Fontaine
  00:20:47 - 00:20:52 - Léon de Lange
  00:20:52 - 00:21:04 - Mathijs van Beusekom
  00:21:04 - 00:23:09 - Léon de Lange
  00:23:09 - 00:23:41 - André La Fontaine
  00:23:41 - 00:23:42 - Léon de Lange
  00:23:42 - 00:23:57 - Mark Jan Prins
  00:23:57 - 00:24:02 - Léon de Lange
  00:24:02 - 00:24:36 - Mathijs van Beusekom
  00:24:36 - 00:25:18 - Léon de Lange
  00:25:18 - 00:25:56 - Alexander Bakker
  00:25:56 - 00:26:07 - Léon de Lange
  00:26:07 - 00:26:23 - Mark Jan Prins
  00:26:23 - 00:26:31 - Léon de Lange
  00:26:31 - 00:26:58 - André La Fontaine
  00:26:58 - 00:27:01 - Jimmy Leijenhorst
  00:27:01 - 00:27:17 - Léon de Lange
  00:27:17 - 00:27:22 - Jimmy Leijenhorst
  00:27:22 - 00:27:39 - Léon de Lange
  00:27:39 - 00:27:41 - Léon de Lange
  00:27:41 - 00:28:41 - André La Fontaine
  00:28:41 - 00:28:48 - Léon de Lange
  00:28:48 - 00:28:49 - André La Fontaine
  00:28:49 - 00:28:58 - André La Fontaine
  00:28:58 - 00:29:57 - Mathijs van Beusekom
  00:29:57 - 00:30:23 - Léon de Lange
  00:30:23 - 00:31:09 - Léon de Lange
  00:31:09 - 00:32:30 - Mark Jan Prins
  00:32:30 - 00:32:44 - Léon de Lange
  00:32:44 - 00:32:57 - Niels Bonenkamp
  00:32:57 - 00:33:02 - Léon de Lange
  00:33:02 - 00:34:16 - Mandy Elfferich
  00:34:16 - 00:34:18 - Léon de Lange
  00:34:18 - 00:35:30 - Mathijs van Beusekom
  00:35:30 - 00:35:33 - Léon de Lange
  00:35:33 - 00:36:00 - Anneriek Verhoef
  00:36:00 - 00:36:02 - Léon de Lange
  00:36:02 - 00:36:55 - Eric Knibbe
  00:36:55 - 00:36:58 - Léon de Lange
  00:36:58 - 00:37:45 - Axel Damme
  00:37:45 - 00:37:48 - Léon de Lange
  00:37:48 - 00:38:32 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:38:32 - 00:38:42 - Léon de Lange
  00:38:42 - 00:40:01 - Mark Jan Prins
  00:40:01 - 00:40:06 - Léon de Lange
  00:40:06 - 00:40:34 - Anneriek Verhoef
  00:40:34 - 00:40:36 - Léon de Lange
  00:40:36 - 00:41:51 - Mandy Elfferich
  00:41:51 - 00:41:53 - Léon de Lange
  00:41:53 - 00:42:55 - Mathijs van Beusekom
  00:42:55 - 00:43:07 - Anneriek Verhoef
  00:43:07 - 00:43:08 - Léon de Lange
  00:43:08 - 00:43:43 - Mathijs van Beusekom
  00:43:43 - 00:43:45 - Léon de Lange
  00:43:45 - 00:44:40 - André La Fontaine
  00:44:40 - 00:44:42 - Mandy Elfferich
  00:44:42 - 00:44:43 - André La Fontaine
  00:44:43 - 00:44:45 - Léon de Lange
  00:44:45 - 00:44:46 - André La Fontaine
  00:44:46 - 00:44:54 - Mandy Elfferich
  00:44:54 - 00:45:39 - André La Fontaine
  00:45:39 - 00:45:42 - Léon de Lange
  00:45:42 - 00:45:52 - Mathijs van Beusekom
  00:45:52 - 00:45:53 - Léon de Lange
  00:45:53 - 00:46:18 - André La Fontaine
  00:46:18 - 00:47:03 - Léon de Lange
  00:47:03 - 00:47:30 - Axel Damme
  00:47:30 - 00:47:36 - Léon de Lange
  00:47:36 - 00:47:48 - Mathijs van Beusekom
  00:47:48 - 00:47:50 - Léon de Lange
  00:47:50 - 00:48:00 - Mark Jan Prins
  00:48:00 - 00:48:04 - Léon de Lange
  00:48:04 - 00:48:09 - André La Fontaine
  00:48:09 - 00:49:01 - Léon de Lange
  00:49:01 - 00:52:10 - André La Fontaine
  00:52:10 - 00:52:12 - Léon de Lange
  00:52:12 - 00:52:20 - André La Fontaine
  00:52:20 - 00:52:37 - Léon de Lange
  00:52:37 - 00:53:07 - Niels Bonenkamp
  00:53:07 - 00:53:20 - Léon de Lange
  00:53:20 - 00:54:37 - Mandy Elfferich
  00:54:37 - 00:54:42 - Léon de Lange
  00:54:42 - 00:55:59 - Axel Damme
  00:55:59 - 00:56:01 - Léon de Lange
  00:56:01 - 00:56:48 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:56:48 - 00:56:50 - Léon de Lange
  00:56:50 - 00:57:18 - Mark Jan Prins
  00:57:18 - 00:57:20 - Léon de Lange
  00:57:20 - 00:57:40 - Alexander Bakker
  00:57:40 - 00:57:43 - Léon de Lange
  00:57:43 - 00:58:03 - Mathijs van Beusekom
  00:58:03 - 00:58:19 - Léon de Lange
  00:58:19 - 00:58:25 - André La Fontaine
  00:58:25 - 00:58:44 - Léon de Lange
  00:58:44 - 00:59:21 - André La Fontaine
  00:59:21 - 00:59:32 - Léon de Lange
  00:59:32 - 01:00:36 - André La Fontaine
  01:00:36 - 01:00:38 - Léon de Lange
  01:00:38 - 01:00:39 - André La Fontaine
  01:00:39 - 01:00:40 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:00:40 - 01:00:41 - André La Fontaine
  01:00:41 - 01:00:45 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:00:45 - 01:00:48 - André La Fontaine
  01:00:48 - 01:00:56 - Léon de Lange
  01:00:56 - 01:01:28 - André La Fontaine
  01:01:28 - 01:01:30 - Alexander Bakker
  01:01:30 - 01:01:32 - Léon de Lange
  01:01:32 - 01:01:42 - Alexander Bakker
  01:01:42 - 01:01:45 - Léon de Lange
  01:01:45 - 01:02:09 - André La Fontaine
  01:02:09 - 01:02:10 - Anneriek Verhoef
  01:02:10 - 01:02:13 - Léon de Lange
  01:02:13 - 01:02:14 - André La Fontaine
  01:02:14 - 01:02:19 - Léon de Lange
  01:02:19 - 01:02:21 - André La Fontaine
  01:02:21 - 01:02:22 - Léon de Lange
  01:02:22 - 01:02:31 - André La Fontaine
  01:02:31 - 01:02:33 - Mandy Elfferich
  01:02:33 - 01:02:35 - Léon de Lange
  01:02:35 - 01:02:36 - André La Fontaine
  01:02:36 - 01:02:58 - Mandy Elfferich
  01:02:58 - 01:03:00 - Léon de Lange
  01:03:00 - 01:03:50 - André La Fontaine
  01:03:50 - 01:03:52 - Mandy Elfferich
  01:03:52 - 01:03:54 - Léon de Lange
  01:03:54 - 01:04:02 - Mandy Elfferich
  01:04:02 - 01:04:33 - André La Fontaine
  01:04:33 - 01:04:37 - Léon de Lange
  01:04:37 - 01:04:38 - Eric Knibbe
  01:04:38 - 01:04:41 - André La Fontaine
  01:04:41 - 01:04:50 - Léon de Lange
  01:04:50 - 01:06:23 - Eric Knibbe
  01:06:23 - 01:06:34 - Léon de Lange
  01:06:34 - 01:08:12 - André La Fontaine
  01:08:12 - 01:08:17 - Léon de Lange
  01:08:17 - 01:08:39 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:08:39 - 01:08:42 - Léon de Lange
  01:08:42 - 01:08:45 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:08:45 - 01:09:10 - Léon de Lange
  01:09:10 - 01:10:18 - André La Fontaine
  01:10:18 - 01:10:21 - Léon de Lange
  01:10:21 - 01:11:26 - Mark Jan Prins
  01:11:26 - 01:11:31 - Léon de Lange
  01:11:31 - 01:12:11 - Axel Damme
  01:12:11 - 01:12:13 - Léon de Lange
  01:12:13 - 01:12:30 - André La Fontaine
  01:12:30 - 01:12:32 - Léon de Lange
  01:12:32 - 01:13:38 - Axel Damme
  01:13:38 - 01:13:41 - Léon de Lange
  01:13:41 - 01:14:14 - André La Fontaine
  01:14:14 - 01:14:17 - Léon de Lange
  01:14:17 - 01:14:32 - Axel Damme
  01:14:32 - 01:14:36 - Léon de Lange
  01:14:36 - 01:14:43 - André La Fontaine
  01:14:43 - 01:14:44 - Léon de Lange
  01:14:44 - 01:15:12 - Axel Damme
  01:15:12 - 01:15:15 - Léon de Lange
  01:15:15 - 01:15:27 - André La Fontaine
  01:15:27 - 01:15:29 - Léon de Lange
  01:15:29 - 01:15:34 - Axel Damme
  01:15:34 - 01:15:52 - Léon de Lange
  01:15:52 - 01:16:10 - Alexander Bakker
  01:16:10 - 01:16:32 - Léon de Lange
  01:16:32 - 01:17:04 - Axel Damme
  01:17:04 - 01:17:07 - Léon de Lange
  01:17:07 - 01:17:40 - André La Fontaine
  01:17:40 - 01:17:42 - Léon de Lange
  01:17:42 - 01:18:00 - Mathijs van Beusekom
  01:18:00 - 01:19:03 - Léon de Lange
  01:19:03 - 01:21:05 - André La Fontaine
  01:21:05 - 01:21:14 - Léon de Lange
  01:21:14 - 01:21:42 - Jacobien van Boeijen
  01:21:42 - 01:21:47 - Léon de Lange
  01:21:47 - 01:22:40 - Mathijs van Beusekom
  01:22:40 - 01:22:44 - Léon de Lange
  01:22:44 - 01:23:39 - Bert de Ridder
  01:23:39 - 01:23:41 - Léon de Lange
  01:23:41 - 01:24:37 - Anneriek Verhoef
  01:24:37 - 01:24:44 - Léon de Lange
  01:24:44 - 01:26:32 - Mark Jan Prins
  01:26:32 - 01:26:34 - Léon de Lange
  01:26:34 - 01:27:30 - Axel Damme
  01:27:30 - 01:27:54 - Léon de Lange
  01:27:54 - 01:30:34 - André La Fontaine
  01:30:34 - 01:30:35 - Anneriek Verhoef
  01:30:35 - 01:30:38 - Léon de Lange
  01:30:38 - 01:31:03 - Anneriek Verhoef
  01:31:03 - 01:31:04 - Léon de Lange
  01:31:04 - 01:31:38 - André La Fontaine
  01:31:38 - 01:31:41 - Léon de Lange
  01:31:41 - 01:31:42 - André La Fontaine
  01:31:42 - 01:31:45 - Bert de Ridder
  01:31:45 - 01:31:47 - Léon de Lange
  01:31:47 - 01:32:22 - Bert de Ridder
  01:32:22 - 01:32:25 - Léon de Lange
  01:32:25 - 01:32:35 - André La Fontaine
  01:32:35 - 01:32:40 - Léon de Lange
  01:32:40 - 01:33:00 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:33:00 - 01:33:29 - Léon de Lange
  01:33:29 - 01:33:42 - André La Fontaine
  01:33:42 - 01:34:03 - Léon de Lange
  01:34:03 - 01:34:45 - André La Fontaine
  01:34:45 - 01:35:17 - Léon de Lange
  01:35:17 - 01:35:35 - Axel Damme
  01:35:35 - 01:35:37 - Léon de Lange
  01:35:37 - 01:36:14 - Bert de Ridder
  01:36:14 - 01:36:18 - Léon de Lange
  01:36:18 - 01:36:32 - Anneriek Verhoef
  01:36:32 - 01:36:35 - Léon de Lange
  01:36:35 - 01:36:59 - André La Fontaine
  01:36:59 - 01:37:01 - Léon de Lange
  01:37:01 - 01:37:23 - Mathijs van Beusekom
  01:37:23 - 01:37:24 - Léon de Lange
  01:37:24 - 01:37:40 - Mark Jan Prins
  01:37:40 - 01:44:11 - Léon de Lange
  01:44:11 - 01:44:36 - Léon de Lange
  01:44:36 - 01:44:58 - Léon de Lange
  01:44:58 - 01:46:58 - Léon de Lange
 11. 5.A

  Het college heeft een brief ontvangen van de gemeente Oostzaan in het kader van de bestuurlijke toekomst. Dat deze brief is ontvangen is eerder met de gemeenteraad gedeeld. Aangezien de gemeenteraad zelf gaat over de bestuurlijke toekomst van de gemeente wil het college de concept reactie eerst ter goedkeuring aanbieden aan de Raad. Na vaststelling van de concept reactie zal deze worden verstuurd aan de gemeente Oostzaan.


  Advies van de commissie:
  De fracties van VVD en Lijst Raymakers adviseren akkoord te gaan met het voorstel. De fracties van Lokaal Landsmeer, D66, GroenLinks, Fractie van Brenk en CDA hebben gesproken over een (al dan niet gezamenlijk) amendement en nemen het voorstel mee terug. Ook de fractie van de PvdA geeft aan het voorstel mee terug te nemen.


  Het voorstel gaat als bespreekpunt naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  De raad stemt unaniem in met het geamendeerde besluit:
  Besluit:

  1. Kennis te nemen van de bijgevoegde brief van de gemeente Oostzaan;
  2. In te stemmen met de nieuwe bijgevoegde brief van de indienende fractie(s) en deze te sturen aan de voorzitter van de gemeenteraad en het college van Oostzaan.

  Stemverklaringen van de fracties: Positief Landsmeer en GroenLinks.

  Amendementen

  Titel
  Aangepaste reactiebrief voor Oostzaan
  00:11:06 - 00:11:59 - Léon de Lange
  00:11:59 - 00:12:44 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:12:44 - 00:12:46 - Léon de Lange
  00:12:46 - 00:13:17 - Léon de Lange
  00:13:17 - 00:14:04 - André La Fontaine
  00:14:04 - 00:14:05 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:14:05 - 00:14:29 - Léon de Lange
  00:14:29 - 00:14:48 - Anneriek Verhoef
  00:14:48 - 00:14:52 - Léon de Lange
  00:14:52 - 00:14:59 - Léon de Lange
  00:14:59 - 00:15:20 - Axel Damme
  00:15:20 - 00:15:22 - Léon de Lange
  00:15:22 - 00:15:53 - Mathijs van Beusekom
  00:15:53 - 00:15:54 - Mathijs van Beusekom
  00:15:54 - 00:15:57 - Léon de Lange
  00:15:57 - 00:16:03 - Mark Jan Prins
  00:16:03 - 00:16:08 - Léon de Lange
  00:16:08 - 00:16:53 - Bert de Ridder
  00:16:53 - 00:17:08 - Léon de Lange
  00:17:08 - 00:17:23 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:17:23 - 00:17:34 - Léon de Lange
  00:17:34 - 00:17:53 - André La Fontaine
  00:17:53 - 00:17:57 - Léon de Lange
  00:17:57 - 00:17:59 - André La Fontaine
  00:17:59 - 00:18:15 - Axel Damme
  00:18:15 - 00:18:18 - Léon de Lange
  00:18:18 - 00:19:10 - André La Fontaine
  00:19:10 - 00:19:15 - Léon de Lange
  00:19:15 - 00:19:41 - Bert de Ridder
  00:19:41 - 00:19:45 - Léon de Lange
  00:19:45 - 00:20:04 - André La Fontaine
  00:20:04 - 00:20:06 - Léon de Lange
  00:20:06 - 00:20:11 - Bert de Ridder
  00:20:11 - 00:20:31 - Léon de Lange
  00:20:31 - 00:20:47 - André La Fontaine
  00:20:47 - 00:20:52 - Léon de Lange
  00:20:52 - 00:21:04 - Mathijs van Beusekom
  00:21:04 - 00:23:09 - Léon de Lange
 12. 5.B

  In de commissievergadering van 6 juli 2023 heeft u gesproken over het initiatiefvoorstel van de VVD om de minimale leeftijd van commissieleden te verlagen naar 16 jaar. Uw commissie heeft het voorstel aangeboden aan het college zodat zij wensen en bedenkingen kon uiten (zoals omschreven in het RvO). Deze wensen en bedenkingen zijn ontvangen voor het zomerreces. Na het inwinnen van juridisch advies bij andere gemeenteraden heeft de opmerking vanuit het college niet geresulteerd in een aanpassing van het voorstel. De tijden uit de genoemde wetgeving zijn niet van toepassing op commissieleden omdat het werk van een commissielid niet onder deze wetgeving valt. 


  Wel is eer een tekstuele aanpassing gemaakt aan de besluittekst, met deze nieuwe tekst zal deze aanpassing aan het RvO worden meegenomen in de grotere wijziging van het RvO waar de raad de komende periode aan de slag gaat. 


  Gezien de wijziging aan de besluittekst en de wensen en bedenkingen die zijn geuit door het college wordt dit voorstel aan de raad aangeboden als bespreekpunt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  De raad stemt unaniem in met het besluit:
  Besluit:

  1. Het reglement van orde bij de eerst volgende herziening te voorzien van de volgende wijziging: 


  9.12 De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op commissieleden, met uitzondering van de verplichting om de leeftijd van achttien jaar te moeten hebben bereikt zoals beschreven in artikel 10 lid 1 van de Gemeentewet.
  9.13 Voor het lidmaatschap van de raadscommissie is vereist dat het lid de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt.

  00:21:33 - 00:23:09 - Léon de Lange
  00:23:09 - 00:23:41 - André La Fontaine
  00:23:41 - 00:23:42 - Léon de Lange
  00:23:42 - 00:23:57 - Mark Jan Prins
  00:23:57 - 00:24:02 - Léon de Lange
  00:24:02 - 00:24:36 - Mathijs van Beusekom
  00:24:36 - 00:25:18 - Léon de Lange
  00:25:18 - 00:25:56 - Alexander Bakker
  00:25:56 - 00:26:07 - Léon de Lange
  00:26:07 - 00:26:23 - Mark Jan Prins
  00:26:23 - 00:26:31 - Léon de Lange
  00:26:31 - 00:26:58 - André La Fontaine
  00:26:58 - 00:27:01 - Jimmy Leijenhorst
  00:27:01 - 00:27:17 - Léon de Lange
  00:27:17 - 00:27:22 - Jimmy Leijenhorst
  00:27:22 - 00:27:39 - Léon de Lange
  00:27:39 - 00:27:41 - Léon de Lange
  00:27:41 - 00:28:41 - André La Fontaine
  00:28:41 - 00:28:48 - Léon de Lange
  00:28:48 - 00:28:49 - André La Fontaine
  00:28:49 - 00:28:58 - André La Fontaine
  00:28:58 - 00:29:57 - Mathijs van Beusekom
  00:29:57 - 00:30:23 - Léon de Lange
  00:30:23 - 00:31:09 - Léon de Lange
 13. 5.C

  Voor het intreden van de omgevingswet dient de gemeenteraad een lijst vast te stellen voor welke activiteiten aanvragers van een vergunning (op grond van de omgevingswet) verplicht zijn om te participeren. Het gaat daarbij om buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvan de gemeenteraad participatie zo belangrijk vindt dat participatie verplicht is voor de aanvrager. De voorgestelde lijst komt overeen met de eerder vastgestelde lijst over het adviesrecht van de gemeenteraad. Het bij het adviesrecht vastgestelde amendement is daarom ook verwerkt in de bijgevoegde lijst. De raad wordt voorgesteld de lijst vast te stellen.


  Advies van de commissie:
  De meeste aanwezige fracties adviseren om in te stemmen met dit agendapunt. De PvdA overweegt een amendement en neemt het voorstel mee terug naar de fractie en ook de fractie van GroenLinks neemt het voorstel mee terug.


  Het voorstel gaat als hamerpunt naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  De raad stemt unaniem in met het besluit:
  Besluit:

  1. De bijgevoegde lijst met activiteiten, waarvoor verplichte participatie nodig is voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, conform artikel 16.55 lid 6 jo lid 7 Omgevingswet, vast te stellen;
  2. De bijgevoegde lijst met activiteiten in werking te laten treden met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt.

  Stemverklaringen van de fracties: Lokaal Landsmeer, GroenLinks en Positief Landsmeer

  Amendementen

  Titel
  PvdA amendement Verplichte participatie omgevingswet
  00:30:47 - 00:31:09 - Léon de Lange
  00:31:09 - 00:32:30 - Mark Jan Prins
  00:32:30 - 00:32:44 - Léon de Lange
  00:32:44 - 00:32:57 - Niels Bonenkamp
  00:32:57 - 00:33:02 - Léon de Lange
  00:33:02 - 00:34:16 - Mandy Elfferich
  00:34:16 - 00:34:18 - Léon de Lange
  00:34:18 - 00:35:30 - Mathijs van Beusekom
  00:35:30 - 00:35:33 - Léon de Lange
  00:35:33 - 00:36:00 - Anneriek Verhoef
  00:36:00 - 00:36:02 - Léon de Lange
  00:36:02 - 00:36:55 - Eric Knibbe
  00:36:55 - 00:36:58 - Léon de Lange
  00:36:58 - 00:37:45 - Axel Damme
  00:37:45 - 00:37:48 - Léon de Lange
  00:37:48 - 00:38:32 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:38:32 - 00:38:42 - Léon de Lange
  00:38:42 - 00:40:01 - Mark Jan Prins
  00:40:01 - 00:40:06 - Léon de Lange
  00:40:06 - 00:40:34 - Anneriek Verhoef
  00:40:34 - 00:40:36 - Léon de Lange
  00:40:36 - 00:41:51 - Mandy Elfferich
  00:41:51 - 00:41:53 - Léon de Lange
  00:41:53 - 00:42:55 - Mathijs van Beusekom
  00:42:55 - 00:43:07 - Anneriek Verhoef
  00:43:07 - 00:43:08 - Léon de Lange
  00:43:08 - 00:43:43 - Mathijs van Beusekom
  00:43:43 - 00:43:45 - Léon de Lange
  00:43:45 - 00:44:40 - André La Fontaine
  00:44:40 - 00:44:42 - Mandy Elfferich
  00:44:42 - 00:44:43 - André La Fontaine
  00:44:43 - 00:44:45 - Léon de Lange
  00:44:45 - 00:44:46 - André La Fontaine
  00:44:46 - 00:44:54 - Mandy Elfferich
  00:44:54 - 00:45:39 - André La Fontaine
  00:45:39 - 00:45:42 - Léon de Lange
  00:45:42 - 00:45:52 - Mathijs van Beusekom
  00:45:52 - 00:45:53 - Léon de Lange
  00:45:53 - 00:46:18 - André La Fontaine
  00:46:18 - 00:47:03 - Léon de Lange
  00:47:03 - 00:47:30 - Axel Damme
  00:47:30 - 00:47:36 - Léon de Lange
  00:47:36 - 00:47:48 - Mathijs van Beusekom
  00:47:48 - 00:47:50 - Léon de Lange
  00:47:50 - 00:48:00 - Mark Jan Prins
  00:48:00 - 00:48:04 - Léon de Lange
  00:48:04 - 00:48:09 - André La Fontaine
  00:48:09 - 00:49:01 - Léon de Lange
 14. 5.D

  De commissie wordt gevraagd advies te geven over het beschikbaar stellen van een budget van 60.000 euro voor het opstellen van een gebiedsvisie en een stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkellocatie Violierweg. Op deze plek staan nu tijdelijke woningen voor mensen uit Oekraïne. Straks kan daar permanente woningbouw gerealiseerd worden. Het voorstel is om de 60.000 euro uit de algemene reserves van de gemeente te halen.


  Advies van de commissie:
  Alle aanwezige fracties adviseren om in te stemmen met het voorliggende besluit. Positief Landsmeer overweegt een amendement en neemt het voorstel mee terug naar de fractie.


  Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.


  Naar aanleiding van de discussie in de raad is de raadsinformatiebrief over het plan aanpak voor het opstellen van het stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkeling van het stuk grond aan de Violierweg toegevoegd aan de stukken. Samen met twee bijlagen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  De raad stemt unaniem in met het besluit:
  Besluit:

  1. Een budget van EUR 60.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen van een gebiedsvisie en een stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkellocatie Violierweg.

  Stemverklaringen van de fracties: Lokaal Landsmeer, Positief Landsmeer en GroenLinks.

  Amendementen

  Titel
  Geen budget zonder pakket van eisen van de raad - Positief Landsmeer
  00:48:27 - 00:49:01 - Léon de Lange
  00:49:01 - 00:52:10 - André La Fontaine
  00:52:10 - 00:52:12 - Léon de Lange
  00:52:12 - 00:52:20 - André La Fontaine
  00:52:20 - 00:52:37 - Léon de Lange
  00:52:37 - 00:53:07 - Niels Bonenkamp
  00:53:07 - 00:53:20 - Léon de Lange
  00:53:20 - 00:54:37 - Mandy Elfferich
  00:54:37 - 00:54:42 - Léon de Lange
  00:54:42 - 00:55:59 - Axel Damme
  00:55:59 - 00:56:01 - Léon de Lange
  00:56:01 - 00:56:48 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:56:48 - 00:56:50 - Léon de Lange
  00:56:50 - 00:57:18 - Mark Jan Prins
  00:57:18 - 00:57:20 - Léon de Lange
  00:57:20 - 00:57:40 - Alexander Bakker
  00:57:40 - 00:57:43 - Léon de Lange
  00:57:43 - 00:58:03 - Mathijs van Beusekom
  00:58:03 - 00:58:19 - Léon de Lange
  00:58:19 - 00:58:25 - André La Fontaine
  00:58:25 - 00:58:44 - Léon de Lange
  00:58:44 - 00:59:21 - André La Fontaine
  00:59:21 - 00:59:32 - Léon de Lange
  00:59:32 - 01:00:36 - André La Fontaine
  01:00:36 - 01:00:38 - Léon de Lange
  01:00:38 - 01:00:39 - André La Fontaine
  01:00:39 - 01:00:40 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:00:40 - 01:00:41 - André La Fontaine
  01:00:41 - 01:00:45 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:00:45 - 01:00:48 - André La Fontaine
  01:00:48 - 01:00:56 - Léon de Lange
  01:00:56 - 01:01:28 - André La Fontaine
  01:01:28 - 01:01:30 - Alexander Bakker
  01:01:30 - 01:01:32 - Léon de Lange
  01:01:32 - 01:01:42 - Alexander Bakker
  01:01:42 - 01:01:45 - Léon de Lange
  01:01:45 - 01:02:09 - André La Fontaine
  01:02:09 - 01:02:10 - Anneriek Verhoef
  01:02:10 - 01:02:13 - Léon de Lange
  01:02:13 - 01:02:14 - André La Fontaine
  01:02:14 - 01:02:19 - Léon de Lange
  01:02:19 - 01:02:21 - André La Fontaine
  01:02:21 - 01:02:22 - Léon de Lange
  01:02:22 - 01:02:31 - André La Fontaine
  01:02:31 - 01:02:33 - Mandy Elfferich
  01:02:33 - 01:02:35 - Léon de Lange
  01:02:35 - 01:02:36 - André La Fontaine
  01:02:36 - 01:02:58 - Mandy Elfferich
  01:02:58 - 01:03:00 - Léon de Lange
  01:03:00 - 01:03:50 - André La Fontaine
  01:03:50 - 01:03:52 - Mandy Elfferich
  01:03:52 - 01:03:54 - Léon de Lange
  01:03:54 - 01:04:02 - Mandy Elfferich
  01:04:02 - 01:04:33 - André La Fontaine
  01:04:33 - 01:04:37 - Léon de Lange
  01:04:37 - 01:04:38 - Eric Knibbe
  01:04:38 - 01:04:41 - André La Fontaine
  01:04:41 - 01:04:50 - Léon de Lange
  01:04:50 - 01:06:23 - Eric Knibbe
  01:06:23 - 01:06:34 - Léon de Lange
  01:06:34 - 01:08:12 - André La Fontaine
  01:08:12 - 01:08:17 - Léon de Lange
  01:08:17 - 01:08:39 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:08:39 - 01:08:42 - Léon de Lange
  01:08:42 - 01:08:45 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:08:45 - 01:09:10 - Léon de Lange
  01:09:10 - 01:10:18 - André La Fontaine
  01:10:18 - 01:10:21 - Léon de Lange
  01:10:21 - 01:11:26 - Mark Jan Prins
  01:11:26 - 01:11:31 - Léon de Lange
  01:11:31 - 01:12:11 - Axel Damme
  01:12:11 - 01:12:13 - Léon de Lange
  01:12:13 - 01:12:30 - André La Fontaine
  01:12:30 - 01:12:32 - Léon de Lange
  01:12:32 - 01:13:38 - Axel Damme
  01:13:38 - 01:13:41 - Léon de Lange
  01:13:41 - 01:14:14 - André La Fontaine
  01:14:14 - 01:14:17 - Léon de Lange
  01:14:17 - 01:14:32 - Axel Damme
  01:14:32 - 01:14:36 - Léon de Lange
  01:14:36 - 01:14:43 - André La Fontaine
  01:14:43 - 01:14:44 - Léon de Lange
  01:14:44 - 01:15:12 - Axel Damme
  01:15:12 - 01:15:15 - Léon de Lange
  01:15:15 - 01:15:27 - André La Fontaine
  01:15:27 - 01:15:29 - Léon de Lange
  01:15:29 - 01:15:34 - Axel Damme
  01:15:34 - 01:15:52 - Léon de Lange
  01:15:52 - 01:16:10 - Alexander Bakker
  01:16:10 - 01:16:32 - Léon de Lange
  01:16:32 - 01:17:04 - Axel Damme
  01:17:04 - 01:17:07 - Léon de Lange
  01:17:07 - 01:17:40 - André La Fontaine
  01:17:40 - 01:17:42 - Léon de Lange
  01:17:42 - 01:18:00 - Mathijs van Beusekom
  01:18:00 - 01:19:03 - Léon de Lange
 15. 5.E

  November 2022 heeft de raad het college via een motie opgedragen om aan te sluiten bij de verschillende RES-overlegtafels. Maar met welke boodschap en met welke kaders? Want de gemeente Landsmeer heeft niet ingestemd met de regionale energiestrategie (RES) in 2022. Om de belangen van de gemeente Landsmeer goed te kunnen behartigen aan deze tafels heeft het college van de gemeenteraad deze kaders wel nodig. Daarom vragen zij of de raad kan in stemmen met de uitgangspuntennotitie Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid. De komende maanden wordt de RES 2.0 opgesteld waaraan Landsmeer weer mee kan schrijven.


  Advies van de commissie:
  Alle aanwezige fracties adviseren om in te stemmen met het voorliggende besluit. Positief Landsmeer overweegt een amendement en neemt het voorstel mee terug naar de fractie. Ook Lijst Raymakers neemt het voorstel mee terug naar de fractie.


  Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  CDA (1), D66 (2), Lokaal Landsmeer (3), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)
  tegen
  Positief Landsmeer (1)

  Besluit

  De raad stemt in met het besluit:
  Besluit:

  1. In te stemmen met de uitgangspuntennotitie Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid.

  Stemverklaringen van: Lokaal Landsmeer, GroenLinks, D66, VVD, Positief Landsmeer en PvdA.

  Amendementen

  Titel
  Procesbesluit uitgangspuntennotitie RES - Positief Landsmeer
  01:18:14 - 01:19:03 - Léon de Lange
  01:19:03 - 01:21:05 - André La Fontaine
  01:21:05 - 01:21:14 - Léon de Lange
  01:21:14 - 01:21:42 - Jacobien van Boeijen
  01:21:42 - 01:21:47 - Léon de Lange
  01:21:47 - 01:22:40 - Mathijs van Beusekom
  01:22:40 - 01:22:44 - Léon de Lange
  01:22:44 - 01:23:39 - Bert de Ridder
  01:23:39 - 01:23:41 - Léon de Lange
  01:23:41 - 01:24:37 - Anneriek Verhoef
  01:24:37 - 01:24:44 - Léon de Lange
  01:24:44 - 01:26:32 - Mark Jan Prins
  01:26:32 - 01:26:34 - Léon de Lange
  01:26:34 - 01:27:30 - Axel Damme
  01:27:30 - 01:27:54 - Léon de Lange
  01:27:54 - 01:30:34 - André La Fontaine
  01:30:34 - 01:30:35 - Anneriek Verhoef
  01:30:35 - 01:30:38 - Léon de Lange
  01:30:38 - 01:31:03 - Anneriek Verhoef
  01:31:03 - 01:31:04 - Léon de Lange
  01:31:04 - 01:31:38 - André La Fontaine
  01:31:38 - 01:31:41 - Léon de Lange
  01:31:41 - 01:31:42 - André La Fontaine
  01:31:42 - 01:31:45 - Bert de Ridder
  01:31:45 - 01:31:47 - Léon de Lange
  01:31:47 - 01:32:22 - Bert de Ridder
  01:32:22 - 01:32:25 - Léon de Lange
  01:32:25 - 01:32:35 - André La Fontaine
  01:32:35 - 01:32:40 - Léon de Lange
  01:32:40 - 01:33:00 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:33:00 - 01:33:29 - Léon de Lange
  01:33:29 - 01:33:42 - André La Fontaine
  01:33:42 - 01:34:03 - Léon de Lange
  01:34:03 - 01:34:45 - André La Fontaine
  01:34:45 - 01:35:17 - Léon de Lange
  01:35:17 - 01:35:35 - Axel Damme
  01:35:35 - 01:35:37 - Léon de Lange
  01:35:37 - 01:36:14 - Bert de Ridder
  01:36:14 - 01:36:18 - Léon de Lange
  01:36:18 - 01:36:32 - Anneriek Verhoef
  01:36:32 - 01:36:35 - Léon de Lange
  01:36:35 - 01:36:59 - André La Fontaine
  01:36:59 - 01:37:01 - Léon de Lange
  01:37:01 - 01:37:23 - Mathijs van Beusekom
  01:37:23 - 01:37:24 - Léon de Lange
  01:37:24 - 01:37:40 - Mark Jan Prins
  01:37:40 - 01:44:11 - Léon de Lange
  01:44:11 - 01:44:36 - Léon de Lange
  01:44:36 - 01:44:58 - Léon de Lange
  01:44:58 - 01:46:58 - Léon de Lange
 16. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  De raad stemt unaniem en zonder beraadslaging en stemming in met het besluit:
  Besluit:

  1. Het verslag van de raadsvergadering van 20 juli 2023 vast te stellen.
 17. 7

  Definitieve raadsvoorstel volgt dinsdag 26 september.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  De raad stemt unaniem en zonder beraadslaging en stemming in met het besluit:
  Besluit:

  1. Om in te stemmen met de voorstellen ter afdoening van de ingekomen stukken, gepubliceerd tussen 14 juli 2023 en 25 september 2023.
  01:45:22 - 01:46:58 - Léon de Lange
 18. 7.H

  Op verzoek van de regioraad ontvangt u hierbij als achtergrondinformatie het Beleidskader Inclusieve Mobiliteit 2020 van de Vervoerregio Amsterdam, zoals vastgesteld in de vergadering van de regioraad van 12 mei 2020. Hiermee voldoet het DB aan een toezegging aan de regioraad gedaan in de vergadering van 11 juli j.l.

  Bijlagen

 19. 8

  01:46:40 - 01:46:58 - Léon de Lange
  01:46:58 - 01:47:51 - Anneriek Verhoef
  01:47:51 - 01:47:59 - Léon de Lange
  01:47:59 - 01:48:59 - Jacobien van Boeijen
  01:48:59 - 01:49:02 - Léon de Lange
  01:49:02 - 01:49:09 - Anneriek Verhoef
  01:49:09 - 01:49:11 - Léon de Lange
  01:49:11 - 01:49:49 - Jacobien van Boeijen
  01:49:49 - 01:50:11 - Léon de Lange
 20. 9

  01:49:57 - 01:50:11 - Léon de Lange
  01:50:11 - 01:52:02 - Mark Jan Prins
 21. 9.A

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (1), D66 (2), Lokaal Landsmeer (3), Positief Landsmeer (1), PvdA (1), Van Brenk (1), VVD (2), GroenLinks (1)

  Besluit

  De raad stemt unaniem in met de motie Vreemd aan de Dag over de aansluiting bij het Platform Slappe Bodem.


  Spreekt uit:
  Dat het zeer wenselijk is dat de gemeente Landsmeer zich aansluit als deelnemer bij Platform Slappe Bodem.


  Verzoekt het college:
  Te onderzoeken wat de deelname bij het platform Slappe Bodem kost, zowel financieel als ambtelijke inzet en wat de samenwerking oplevert.

  Moties

  Titel
  PvdA Motie Vreemd-aansluiting Platform Slappe Bodem
  01:50:24 - 01:52:02 - Mark Jan Prins
  01:52:02 - 01:52:16 - Léon de Lange
  01:52:16 - 01:53:26 - Bas ten Have
  01:53:26 - 01:53:31 - Léon de Lange
  01:53:31 - 01:54:13 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:54:13 - 01:54:37 - Léon de Lange
  01:54:37 - 01:54:46 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:54:46 - 01:55:04 - Léon de Lange
  01:55:04 - 01:56:06 - Bert de Ridder
  01:56:06 - 01:56:29 - Léon de Lange
  01:56:29 - 01:56:38 - Bert de Ridder
  01:56:38 - 01:56:42 - Léon de Lange
  01:56:42 - 01:58:24 - Anneriek Verhoef
  01:58:24 - 01:58:27 - Léon de Lange
  01:58:27 - 02:00:36 - André La Fontaine
  02:00:36 - 02:00:39 - Léon de Lange
  02:00:39 - 02:02:07 - Mathijs van Beusekom
  02:02:07 - 02:02:14 - Léon de Lange
  02:02:14 - 02:03:26 - Mark Jan Prins
  02:03:26 - 02:03:29 - Léon de Lange
  02:03:29 - 02:04:20 - Eric Knibbe
  02:04:20 - 02:04:24 - Léon de Lange
  02:04:24 - 02:04:56 - André La Fontaine
  02:04:56 - 02:04:59 - Léon de Lange
  02:04:59 - 02:05:00 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:05:00 - 02:05:01 - Léon de Lange
  02:05:01 - 02:05:06 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:05:06 - 02:09:31 - Léon de Lange
  02:09:31 - 02:09:47 - Léon de Lange
  02:09:47 - 02:10:12 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:10:12 - 02:10:27 - Léon de Lange
  02:10:27 - 02:10:44 - André La Fontaine
  02:10:44 - 02:10:54 - Léon de Lange
  02:10:54 - 02:11:48 - André La Fontaine
  02:11:48 - 02:12:26 - Léon de Lange
  02:12:26 - 02:12:34 - Jimmy Leijenhorst
  02:12:34 - 02:12:40 - Léon de Lange
  02:12:40 - 02:12:44 - André La Fontaine
  02:12:44 - 02:12:47 - Léon de Lange
  02:12:47 - 02:12:48 - André La Fontaine
  02:12:48 - 02:12:58 - Léon de Lange
  02:12:58 - 02:13:21 - André La Fontaine
  02:13:21 - 02:14:59 - Léon de Lange
 22. 11
  Afsluiten