Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering (CV)

donderdag 10 februari 2022

20:00 - 21:45

Locatie
IBABS Connect
Voorzitter
(D66) N.A.M.M. Groen
Toelichting

Het is niet mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen. U kunt de vergadering live volgen via de website: https://landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/

INSPREKERS
Om in te spreken kunt u zich melden bij griffier@landsmeer.nl.

De gemeente publiceert de opnames online, deze worden volgens de Archiefwet bewaard. Wanneer u komt inspreken geeft u hier impliciet toestemming voor. Ook is het mogelijk om alleen inspraaktekst in te dienen ter informatie aan de raad.

Uitzending

Agendapunten

 1. Besluit

  1. In te stemmen met Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen inzake het bestemmingsplan
  “Breekoever Fase 3 (noordblok)”
  2. Het bestemmingsplan “Breekoever Fase 3 (noordblok) (NL.IMRO.0415.BP0420003018-VA01)
  overeenkomstig het gestelde onder punt 1 gewijzigd vast te stellen
  3. de ‘MER-aanmeldnotitie’ vast te stellen

 2. Besluit

  1. In te stemmen met Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen inzake het bestemmingsplan Noordeinde
  13 te Landsmeer;
  2. Het bestemmingsplan Noordeinde 13 te Landsmeer (NL.IMRO.0415.bp1117003008VA01) overeenkomstig het
  gestelde onder punt 1 gewijzigd vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan te laten vaststellen omdat de kosten voor dit
  bestemmingsplan anderszins zijn verzekerd;
  4. Geen Milieueffectrapportage op te stellen voor de ontwikkeling die mogelijk wordt
  gemaakt door het bestemmingsplan “Noordeinde 13”, omdat het plan geen nadelige milieugevolgen heeft.