Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering (CV)

donderdag 19 mei 2022

20:00 - 20:30

Locatie
raadzaal
Voorzitter
(VVD) N.H.W. Bonenkamp
Toelichting

Het is mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen. Ook kunt u de vergadering live volgen via de website: https://landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl//

INSPREKERS
Om in te spreken kunt u zich melden bij griffier@landsmeer.nl.

De gemeente publiceert de opnames online, deze worden volgens de Archiefwet bewaard. Wanneer u komt inspreken geeft u hier impliciet toestemming voor. Ook is het mogelijk om alleen inspraaktekst in te dienen ter informatie aan de raad.

Uitzending

Agendapunten

  1. Het college dient in het kader van de ENSIA audit verantwoording af te leggen over informatiebeveiliging aan het Rijk (verticale verantwoording), alsmede de raad (horizontale verantwoording). Hier wordt gehoor gegeven aan de horizontale verantwoording middels het jaarverslag Informatiebeveiliging, waarin de uitkomsten van ENSIA en de uitgevoerde werkzaamheden van 2021 worden beschreven.
    Het college wordt middels het jaarverslag Gegevensbescherming geïnformeerd over de stand van zaken rond de implementatie van de AVG. In deze jaarrapportage staan de acties en maatregelen beschreven die de gemeente Landsmeer in 2021 heeft genomen om de doelstellingen en beginselen uit de AVG te behalen en te waarborgen. Het tweede deel van de jaarrapportage bevat aandachtspunten en actiepunten voor het jaar 2022.