Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering (CV)

donderdag 3 februari 2022

20:00 - 22:30

Locatie
IBABS Connect
Voorzitter
(GL) J.M. van Boeijen
Toelichting

Het is niet mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen. U kunt de vergadering live volgen via de website: https://landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/

INSPREKERS
Om in te spreken kunt u zich melden bij griffier@landsmeer.nl.

De gemeente publiceert de opnames online, deze worden volgens de Archiefwet bewaard. Wanneer u komt inspreken geeft u hier impliciet toestemming voor. Ook is het mogelijk om alleen inspraaktekst in te dienen ter informatie aan de raad.

Uitzending

Agendapunten

 1. Besluit

  1. de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2021, vastgesteld op 17 december 2020
  in te trekken op de dag dat de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2022 in
  werking treedt;
  2. de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2022 vast te stellen.

 2. Besluit

  1. de Verordening drank en horeca gemeente Landsmeer 2014, vastgesteld op 17 december 2013 in te
  trekken op de dag dat de Drank- en Horecaverordening gemeente Landsmeer 2022 in werking treedt;
  2. het Horecaconvenant, vastgesteld op 23 april 1996 in te trekken in te trekken op de dag dat de Dranken Horecaverordening gemeente Landsmeer 2022 in werking treedt;
  3. de Drank- en Horecaverordening gemeente Landsmeer 2022 vast te stellen.

 3. Besluit

  1. De ontheffing van het vereiste van ingezetenschap voor wethouder E. Heinrich conform artikel 36a lid
  2 Gemeentewet met ingang van 17-02-2021 te verlengen, voor de duur van een jaar.

 4. Besluit

  1. De Verordening op de rekenkamer 2022 vast te stellen
  2. De Verordening op de rekenkamercommissie 2011 in te trekken
  3. De Verordening vergoedingen leden Rekenkamercommissie, niet zijnde raadslid in te trekken