Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering (CV)

donderdag 11 april 2024

19:30 - 22:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
A. Verhoef
Toelichting

Het is mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen. Ook kunt u de vergadering live volgen via de website: https://landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/ en terugkijken op tv bij de Lokale Omroep Landsmeer op het Ziggo tv kanaal 45 en KPN tv-kanaal 1497. Op de dinsdag erna kunt u hier de vergaderingen terugkijken om 11.00 uur, 15.00 uur en 21.00 uur.


INSPREKERS
Om in te spreken kunt u zich melden bij griffier@landsmeer.nl.


De gemeente publiceert de opnames online, deze worden volgens de Archiefwet bewaard. Wanneer u komt inspreken geeft u hier impliciet toestemming voor. Ook is het mogelijk om alleen inspraaktekst in te dienen ter informatie aan de raad.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:51 - 00:04:49 - Mandy Elfferich
  00:04:49 - 00:07:18 - Anneriek Verhoef
 2. 2

  00:06:19 - 00:07:18 - Anneriek Verhoef
  00:07:18 - 00:08:03 - Bas ten Have
  00:08:03 - 00:08:12 - Anneriek Verhoef
  00:08:12 - 00:08:35 - Astrid Kuiper
  00:08:35 - 00:08:58 - Anneriek Verhoef
 3. 3
  Mededelingen, tevens uit gemeenschappelijke regelingen
 4. 4

  00:08:48 - 00:08:58 - Anneriek Verhoef
  00:08:58 - 00:09:13 - Alexander Bakker
  00:09:13 - 00:10:08 - Anneriek Verhoef
 5. 5

  Er hebben zich 3 inspekers gemeld over:
  - Natuur- en Educatiepark Gortersloot (1 persoon)
  - plannen realisatie woonboten (2 personen)

  00:09:31 - 00:10:08 - Anneriek Verhoef
  00:10:08 - 00:14:32 - Anneriek Verhoef
  00:14:32 - 00:15:57 - Anneriek Verhoef
  00:15:57 - 00:16:06 - Anneriek Verhoef
  00:16:06 - 00:16:23 - André La Fontaine
  00:16:23 - 00:16:27 - Anneriek Verhoef
  00:16:27 - 00:16:28 - André La Fontaine
  00:16:28 - 00:16:52 - Alexander Bakker
  00:16:52 - 00:16:56 - Anneriek Verhoef
  00:16:56 - 00:17:08 - Maartje Greunsven
  00:17:08 - 00:17:42 - Anneriek Verhoef
  00:17:42 - 00:17:43 - Anneriek Verhoef
  00:17:43 - 00:18:25 - André La Fontaine
  00:18:25 - 00:19:08 - Anneriek Verhoef
  00:19:08 - 00:24:09 - Anneriek Verhoef
  00:24:09 - 00:24:21 - Anneriek Verhoef
  00:24:21 - 00:24:41 - André La Fontaine
  00:24:41 - 00:24:44 - André La Fontaine
  00:24:44 - 00:24:45 - Anneriek Verhoef
  00:24:45 - 00:25:01 - Eric Knibbe
  00:25:01 - 00:25:04 - Anneriek Verhoef
  00:25:04 - 00:25:32 - Eric Knibbe
  00:25:32 - 00:30:34 - Anneriek Verhoef
  00:30:34 - 00:31:23 - Anneriek Verhoef
  00:31:23 - 00:31:34 - Anneriek Verhoef
  00:31:34 - 00:32:13 - André La Fontaine
  00:32:13 - 00:32:18 - Anneriek Verhoef
  00:32:18 - 00:32:43 - Anneriek Verhoef
  00:32:43 - 00:33:13 - André La Fontaine
  00:33:13 - 00:33:19 - Anneriek Verhoef
  00:33:19 - 00:33:40 - Mark Jan Prins
  00:33:40 - 00:36:01 - Anneriek Verhoef
 6. 6

  Mevrouw Maaike Derksen , de nieuwe directeur Publieke Gezondheid (DPG) van de GGD Zaanstreek-Waterland, komt kennismaken met de gemeenteraad van Landsmeer en licht tegelijkertijd de voorliggende raadsvoorstellen van de GGD toe.

  00:34:05 - 00:36:01 - Anneriek Verhoef
  00:36:01 - 00:37:29 - Anneriek Verhoef
  00:37:29 - 00:43:35 - Mevrouw Derksen
  00:43:35 - 00:43:53 - Anneriek Verhoef
  00:43:53 - 00:44:21 - Ine van Brenk-Wietsma
  00:44:21 - 00:44:23 - Anneriek Verhoef
  00:44:23 - 00:45:46 - Mevrouw Derksen
  00:45:46 - 00:45:52 - Anneriek Verhoef
  00:45:52 - 00:46:12 - Rolf van Soest
  00:46:12 - 00:46:13 - Anneriek Verhoef
  00:46:13 - 00:47:15 - Mevrouw Derksen
  00:47:15 - 00:47:19 - Anneriek Verhoef
  00:47:19 - 00:48:24 - André La Fontaine
  00:48:24 - 00:50:14 - Mevrouw Derksen
  00:50:14 - 00:50:19 - Anneriek Verhoef
  00:50:19 - 00:50:33 - Maartje Greunsven
  00:50:33 - 00:50:57 - Mark Jan Prins
  00:50:57 - 00:51:16 - Mevrouw Derksen
  00:51:16 - 00:51:18 - Anneriek Verhoef
  00:51:18 - 00:52:05 - Mevrouw Derksen
  00:52:05 - 00:52:13 - Mark Jan Prins
  00:52:13 - 00:54:30 - Mevrouw Derksen
  00:54:30 - 00:54:39 - Anneriek Verhoef
  00:54:39 - 00:54:50 - Anneriek Verhoef
  00:54:50 - 00:55:04 - Astrid Kuiper
  00:55:04 - 00:56:23 - Mevrouw Derksen
  00:56:23 - 00:56:30 - Anneriek Verhoef
  00:56:30 - 00:56:35 - Annet Schelling
  00:56:35 - 00:56:36 - Anneriek Verhoef
  00:56:36 - 00:56:37 - Mark Jan Prins
  00:56:37 - 00:56:45 - Anneriek Verhoef
  00:56:45 - 00:57:27 - Annet Schelling
  00:57:27 - 00:59:44 - Mevrouw Derksen
  00:59:44 - 01:01:09 - Anneriek Verhoef
 7. 7

  Middels dit raadsvoorstel wordt aan de raad voorgesteld in te stemmen met de zienswijze op de Kadernota 2025 van de GGD Zaanstreek-Waterland zoals verwoord in bijgevoegde brief. De zienwijze houdt in om geen reactie te geven op de kadernota, maar de inhoudelijke reactie mee te nemen in e bespreking van de begroting van de GGD.

  01:00:14 - 01:01:09 - Anneriek Verhoef
  01:01:09 - 01:01:15 - Bas ten Have
  01:01:15 - 01:01:21 - Anneriek Verhoef
  01:01:21 - 01:02:08 - Bas ten Have
  01:02:08 - 01:02:16 - Anneriek Verhoef
  01:02:16 - 01:02:55 - Alexander Bakker
  01:02:55 - 01:02:58 - Anneriek Verhoef
  01:02:58 - 01:03:46 - Eric Knibbe
  01:03:46 - 01:03:52 - Anneriek Verhoef
  01:03:52 - 01:04:06 - Astrid Kuiper
  01:04:06 - 01:04:28 - Anneriek Verhoef
  01:04:28 - 01:08:17 - Bas ten Have
  01:08:17 - 01:08:29 - Anneriek Verhoef
  01:08:29 - 01:08:46 - Mark Jan Prins
  01:08:46 - 01:08:50 - Anneriek Verhoef
  01:08:50 - 01:09:18 - Alexander Bakker
  01:09:18 - 01:09:20 - Anneriek Verhoef
  01:09:20 - 01:09:27 - Rolf van Soest
  01:09:27 - 01:09:30 - Anneriek Verhoef
  01:09:30 - 01:09:49 - Annet Schelling
  01:09:49 - 01:09:50 - Anneriek Verhoef
  01:09:50 - 01:10:32 - Eric Knibbe
  01:10:32 - 01:10:35 - Anneriek Verhoef
  01:10:35 - 01:10:57 - Astrid Kuiper
  01:10:57 - 01:11:01 - Anneriek Verhoef
  01:11:01 - 01:11:14 - André La Fontaine
  01:11:14 - 01:11:18 - Anneriek Verhoef
  01:11:18 - 01:11:45 - Debby Mulder-Damme
  01:11:45 - 01:12:27 - Anneriek Verhoef
 8. 8

  De wijziging is noodzakelijk gebleken, omdat in de begroting een te lage raming was opgenomen voor de salarisontwikkelingen op grond van cao-afspraken (3% stijging in plaats van de werkelijke stijging van ruim 5%).
  De gemeenteraad wordt voorgesteld om ook hier geen zienswijze op in te dienen.

  01:12:03 - 01:12:27 - Anneriek Verhoef
  01:12:27 - 01:12:34 - Astrid Kuiper
  01:12:34 - 01:12:37 - Anneriek Verhoef
  01:12:37 - 01:13:49 - Anneriek Verhoef
 9. 9

  De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland (GGDZW) heeft twee aanleidingen. Enerzijds de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen, anderzijds het verbetertraject GGD 3.0 dat de zeven deelnemende gemeenten en de GGDZW samen hebben doorlopen. Eerder heeft een regionale raadswerkgroep een advies gegeven over hoe de wetswijzigingen in de regeling verwerkt kunnen worden. De gemeenteraad heeft dit advies overgenomen.
  Deze aangepaste regeling is eerder voorbij gekomen waarbij Landsmeer gevraagd heeft naar de stemverhouding binnen de gemeenschappelijke regeling. Het college is tevreden met het antwoord en wil graag fiat van de raad om in te kunnen stemmen met het aanpassen van deze GR, gemeenschappelijke regeling.


  Het college ontving op 8 april een addendum van de GGD waarin aan artikel 9 van de nieuwe gemeenschappelijke regeling een zesde lid wordt toegevoegd. In de afgelopen periode heeft de GGD vragen ontvangen met betrekking tot de besluitvorming over taken waarbij gemeenten beleidsvrijheid genieten. Het essentiële punt dat hierbij naar voren kwam, is dat besluitvorming hierbij unaniem dient plaats te vinden. Na zorgvuldige overweging is een addendum opgesteld dat uit dit proces is voortgekomen.

  01:12:57 - 01:13:49 - Anneriek Verhoef
  01:13:49 - 01:15:18 - Eric Knibbe
  01:15:18 - 01:15:35 - Anneriek Verhoef
  01:15:35 - 01:18:10 - Bas ten Have
  01:18:10 - 01:18:24 - Anneriek Verhoef
  01:18:24 - 01:19:10 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:19:10 - 01:19:35 - Anneriek Verhoef
  01:19:35 - 01:20:51 - Debby Mulder-Damme
  01:20:51 - 01:21:12 - Anneriek Verhoef
  01:21:12 - 01:22:36 - Eric Knibbe
  01:22:36 - 01:22:38 - Anneriek Verhoef
  01:22:38 - 01:22:50 - Astrid Kuiper
  01:22:50 - 01:22:51 - Eric Knibbe
  01:22:51 - 01:22:52 - Anneriek Verhoef
  01:22:52 - 01:23:32 - Eric Knibbe
  01:23:32 - 01:23:35 - Anneriek Verhoef
  01:23:35 - 01:24:26 - Debby Mulder-Damme
  01:24:26 - 01:24:29 - Anneriek Verhoef
  01:24:29 - 01:26:01 - Annet Schelling
  01:26:01 - 01:26:05 - Anneriek Verhoef
  01:26:05 - 01:26:14 - Alexander Bakker
  01:26:14 - 01:27:07 - Anneriek Verhoef
  01:27:07 - 01:27:11 - Astrid Kuiper
  01:27:11 - 01:27:12 - Anneriek Verhoef
  01:27:12 - 01:27:18 - Alexander Bakker
  01:27:18 - 01:34:30 - Anneriek Verhoef
  01:34:30 - 01:35:21 - Anneriek Verhoef
 10. 10

  De gemeenteraad wordt gevraagd een verklaring van geen bedenkingen te verlenen om een tweede woning op het perceel Noordeinde 131 te realiseren. Daarna wordt het ontwerpbesluit ter inzage gelegd.

  01:35:08 - 01:35:21 - Anneriek Verhoef
  01:35:21 - 01:35:29 - Anneriek Verhoef
  01:35:29 - 01:36:31 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:36:31 - 01:36:36 - Anneriek Verhoef
  01:36:36 - 01:36:38 - Anneriek Verhoef
  01:36:38 - 01:37:51 - Eric Knibbe
  01:37:51 - 01:37:55 - Anneriek Verhoef
  01:37:55 - 01:38:19 - Nico Rijpkema
  01:38:19 - 01:38:23 - Anneriek Verhoef
  01:38:23 - 01:39:05 - Debby Mulder-Damme
  01:39:05 - 01:39:24 - Anneriek Verhoef
  01:39:24 - 01:40:26 - Debby Mulder-Damme
  01:40:26 - 01:40:28 - Anneriek Verhoef
  01:40:28 - 01:41:19 - Debby Mulder-Damme
  01:41:19 - 01:41:27 - Anneriek Verhoef
  01:41:27 - 01:41:44 - Debby Mulder-Damme
  01:41:44 - 01:41:54 - Anneriek Verhoef
  01:41:54 - 01:42:21 - Astrid Kuiper
  01:42:21 - 01:42:38 - Anneriek Verhoef
  01:42:38 - 01:50:13 - Niels Bonenkamp
  01:50:13 - 01:50:15 - Anneriek Verhoef
  01:50:15 - 01:50:37 - Debby Mulder-Damme
  01:50:37 - 01:51:18 - Niels Bonenkamp
  01:51:18 - 01:51:21 - Anneriek Verhoef
  01:51:21 - 01:51:24 - Debby Mulder-Damme
  01:51:24 - 01:51:37 - Anneriek Verhoef
  01:51:37 - 01:51:42 - Nico Verbij
  01:51:42 - 01:51:53 - Anneriek Verhoef
  01:51:53 - 01:52:25 - Astrid Kuiper
  01:52:25 - 01:52:28 - Anneriek Verhoef
  01:52:28 - 01:52:33 - Kees Goede
  01:52:33 - 01:52:37 - Anneriek Verhoef
  01:52:37 - 01:53:09 - Nico Rijpkema
  01:53:09 - 01:53:13 - Anneriek Verhoef
  01:53:13 - 01:54:03 - Debby Mulder-Damme
  01:54:03 - 01:54:09 - Anneriek Verhoef
  01:54:09 - 01:54:22 - Mark Jan Prins
  01:54:22 - 01:54:31 - Anneriek Verhoef
  01:54:31 - 01:55:04 - Eric Knibbe
  01:55:04 - 01:55:06 - Anneriek Verhoef
  01:55:06 - 01:55:32 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:55:32 - 01:55:37 - Anneriek Verhoef
  01:55:37 - 01:56:22 - André La Fontaine
  01:56:22 - 01:58:02 - Anneriek Verhoef
 11. 11

  Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief van 6 februari van het college over verdichtingslocaties én naar aanleiding van de insprekers van de afgelopen tijd over de mogelijke verdichtingsplannen van de woningcorporaties in Landsmeer heeft fractie Van Brenk het initiatief genomen om een bepreeknotitie op te stellen. De notitie omvat een aantal vragen die betrekking hebben op realisatie van woningbouw, bewonersparticipatie en de rol van de gemeenteraad hierbij. De fracties worden uitgenodigd nader in te gaan op deze vragen.


  N.a.v. de discussie in de commissie gaat de initiatiefnemer zich beraden op vervolgstappen bijvoorbeeld richting een initiatiefvoorstel over het omgaan van de raad met inwoners, die in gesprek willen met de raad over onderwerpen, die nog niet daadwerkelijk op de agenda staan van de gemeenteraad.


  Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om het hier te hebben over de mogelijke plannen van de woningcorporaties, omdat deze plannen niet voorliggen bij de raad. Er worden geen besluiten genomen. Het is een bespreeknotitie dat ter meningsvorming op de agenda staat.

  01:35:10 - 01:35:21 - Anneriek Verhoef
  01:35:21 - 01:35:29 - Anneriek Verhoef
  01:35:29 - 01:36:31 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:36:31 - 01:36:36 - Anneriek Verhoef
  01:36:36 - 01:36:38 - Anneriek Verhoef
  01:36:38 - 01:37:51 - Eric Knibbe
  01:37:51 - 01:37:55 - Anneriek Verhoef
  01:37:55 - 01:38:19 - Nico Rijpkema
  01:38:19 - 01:38:23 - Anneriek Verhoef
  01:38:23 - 01:39:05 - Debby Mulder-Damme
  01:39:05 - 01:39:24 - Anneriek Verhoef
  01:39:24 - 01:40:26 - Debby Mulder-Damme
  01:40:26 - 01:40:28 - Anneriek Verhoef
  01:40:28 - 01:41:19 - Debby Mulder-Damme
  01:41:19 - 01:41:27 - Anneriek Verhoef
  01:41:27 - 01:41:44 - Debby Mulder-Damme
  01:41:44 - 01:41:54 - Anneriek Verhoef
  01:41:54 - 01:42:21 - Astrid Kuiper
  01:42:21 - 01:42:38 - Anneriek Verhoef
  01:42:38 - 01:50:13 - Niels Bonenkamp
  01:50:13 - 01:50:15 - Anneriek Verhoef
  01:50:15 - 01:50:37 - Debby Mulder-Damme
  01:50:37 - 01:51:18 - Niels Bonenkamp
  01:51:18 - 01:51:21 - Anneriek Verhoef
  01:51:21 - 01:51:24 - Debby Mulder-Damme
  01:51:24 - 01:51:37 - Anneriek Verhoef
  01:51:37 - 01:51:42 - Nico Verbij
  01:51:42 - 01:51:53 - Anneriek Verhoef
  01:51:53 - 01:52:25 - Astrid Kuiper
  01:52:25 - 01:52:28 - Anneriek Verhoef
  01:52:28 - 01:52:33 - Kees Goede
  01:52:33 - 01:52:37 - Anneriek Verhoef
  01:52:37 - 01:53:09 - Nico Rijpkema
  01:53:09 - 01:53:13 - Anneriek Verhoef
  01:53:13 - 01:54:03 - Debby Mulder-Damme
  01:54:03 - 01:54:09 - Anneriek Verhoef
  01:54:09 - 01:54:22 - Mark Jan Prins
  01:54:22 - 01:54:31 - Anneriek Verhoef
  01:54:31 - 01:55:04 - Eric Knibbe
  01:55:04 - 01:55:06 - Anneriek Verhoef
  01:55:06 - 01:55:32 - Ine van Brenk-Wietsma
  01:55:32 - 01:55:37 - Anneriek Verhoef
  01:55:37 - 01:56:22 - André La Fontaine
  01:56:22 - 01:58:02 - Anneriek Verhoef
  01:58:02 - 02:01:31 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:01:31 - 02:01:51 - Anneriek Verhoef
  02:01:51 - 02:02:48 - Niels Bonenkamp
  02:02:48 - 02:02:57 - Anneriek Verhoef
  02:02:57 - 02:03:37 - Alexander Bakker
  02:03:37 - 02:04:09 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:04:09 - 02:04:13 - Anneriek Verhoef
  02:04:13 - 02:04:15 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:04:15 - 02:04:16 - Anneriek Verhoef
  02:04:16 - 02:04:18 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:04:18 - 02:05:33 - Bert de Ridder
  02:05:33 - 02:05:34 - Anneriek Verhoef
  02:05:34 - 02:05:35 - Bert de Ridder
  02:05:35 - 02:07:08 - Eric Knibbe
  02:07:08 - 02:07:10 - Anneriek Verhoef
  02:07:10 - 02:08:59 - Mark Jan Prins
  02:08:59 - 02:09:01 - Anneriek Verhoef
  02:09:01 - 02:09:21 - Rolf van Soest
  02:09:21 - 02:09:24 - Anneriek Verhoef
  02:09:24 - 02:10:06 - André La Fontaine
  02:10:06 - 02:10:08 - Anneriek Verhoef
  02:10:08 - 02:10:10 - André La Fontaine
  02:10:10 - 02:10:22 - Anneriek Verhoef
  02:10:22 - 02:11:36 - André La Fontaine
  02:11:36 - 02:11:37 - Anneriek Verhoef
  02:11:37 - 02:11:38 - André La Fontaine
  02:11:38 - 02:12:03 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:12:03 - 02:12:04 - André La Fontaine
  02:12:04 - 02:12:44 - André La Fontaine
  02:12:44 - 02:13:06 - Anneriek Verhoef
  02:13:06 - 02:13:39 - André La Fontaine
  02:13:39 - 02:13:45 - Anneriek Verhoef
  02:13:45 - 02:13:46 - André La Fontaine
  02:13:46 - 02:14:22 - Anneriek Verhoef
  02:14:22 - 02:14:51 - André La Fontaine
  02:14:51 - 02:14:52 - Anneriek Verhoef
  02:14:52 - 02:15:13 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:15:13 - 02:16:22 - André La Fontaine
  02:16:22 - 02:16:23 - Anneriek Verhoef
  02:16:23 - 02:16:25 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:16:25 - 02:16:26 - André La Fontaine
  02:16:26 - 02:16:34 - Alexander Bakker
  02:16:34 - 02:16:37 - Anneriek Verhoef
  02:16:37 - 02:16:55 - Alexander Bakker
  02:16:55 - 02:17:04 - André La Fontaine
  02:17:04 - 02:17:22 - Anneriek Verhoef
  02:17:22 - 02:17:23 - André La Fontaine
  02:17:23 - 02:17:30 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:17:30 - 02:17:32 - Anneriek Verhoef
  02:17:32 - 02:18:33 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:18:33 - 02:18:35 - André La Fontaine
  02:18:35 - 02:18:44 - Anneriek Verhoef
  02:18:44 - 02:18:47 - André La Fontaine
  02:18:47 - 02:18:52 - Anneriek Verhoef
  02:18:52 - 02:18:54 - Maartje Greunsven
  02:18:54 - 02:18:55 - André La Fontaine
  02:18:55 - 02:19:24 - Maartje Greunsven
  02:19:24 - 02:19:26 - Anneriek Verhoef
  02:19:26 - 02:21:49 - Debby Mulder-Damme
  02:21:49 - 02:21:50 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:21:50 - 02:21:52 - Anneriek Verhoef
  02:21:52 - 02:21:55 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:21:55 - 02:21:56 - Debby Mulder-Damme
  02:21:56 - 02:21:57 - Anneriek Verhoef
  02:21:57 - 02:22:11 - Debby Mulder-Damme
  02:22:11 - 02:22:37 - Anneriek Verhoef
  02:22:37 - 02:22:38 - Debby Mulder-Damme
  02:22:38 - 02:22:41 - Anneriek Verhoef
  02:22:41 - 02:22:45 - Anneriek Verhoef
  02:22:45 - 02:22:49 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:22:49 - 02:23:10 - André La Fontaine
  02:23:10 - 02:23:11 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:23:11 - 02:23:12 - André La Fontaine
  02:23:12 - 02:23:58 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:23:58 - 02:23:59 - André La Fontaine
  02:23:59 - 02:24:01 - Anneriek Verhoef
  02:24:01 - 02:24:38 - André La Fontaine
  02:24:38 - 02:24:39 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:24:39 - 02:24:43 - Anneriek Verhoef
  02:24:43 - 02:24:44 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:24:44 - 02:24:45 - André La Fontaine
  02:24:45 - 02:24:46 - Anneriek Verhoef
  02:24:46 - 02:24:47 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:24:47 - 02:24:59 - Anneriek Verhoef
  02:24:59 - 02:25:26 - André La Fontaine
  02:25:26 - 02:25:30 - Alexander Bakker
  02:25:30 - 02:25:33 - Anneriek Verhoef
  02:25:33 - 02:25:40 - Alexander Bakker
  02:25:40 - 02:25:46 - Anneriek Verhoef
  02:25:46 - 02:27:12 - Eric Knibbe
  02:27:12 - 02:27:13 - Anneriek Verhoef
  02:27:13 - 02:28:16 - Alexander Bakker
  02:28:16 - 02:28:18 - Anneriek Verhoef
  02:28:18 - 02:28:50 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:28:50 - 02:28:53 - Anneriek Verhoef
  02:28:53 - 02:29:01 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:29:01 - 02:29:04 - Anneriek Verhoef
  02:29:04 - 02:29:30 - Alexander Bakker
  02:29:30 - 02:29:33 - Anneriek Verhoef
  02:29:33 - 02:30:17 - Debby Mulder-Damme
  02:30:17 - 02:30:19 - Anneriek Verhoef
  02:30:19 - 02:30:35 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:30:35 - 02:30:36 - Debby Mulder-Damme
  02:30:36 - 02:30:39 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:30:39 - 02:30:44 - Anneriek Verhoef
  02:30:44 - 02:31:27 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:31:27 - 02:31:46 - Anneriek Verhoef
  02:31:46 - 02:32:33 - André La Fontaine
  02:32:33 - 02:32:34 - Anneriek Verhoef
  02:32:34 - 02:33:03 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:33:03 - 02:33:09 - Bert de Ridder
  02:33:09 - 02:33:16 - Anneriek Verhoef
  02:33:16 - 02:33:36 - Bert de Ridder
  02:33:36 - 02:33:50 - Anneriek Verhoef
  02:33:50 - 02:33:54 - Ine van Brenk-Wietsma
  02:33:54 - 02:34:07 - Anneriek Verhoef
 12. 12

  02:34:02 - 02:34:07 - Anneriek Verhoef
  02:34:07 - 02:34:08 - Mark Jan Prins
  02:34:08 - 02:35:02 - Anneriek Verhoef