Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering (CV)

donderdag 16 mei 2024

19:30 - 22:30
Locatie

raadzaal

Voorzitter
Jimmy Leijenhorst
Toelichting

Het is mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen. Ook kunt u de vergadering live volgen via de website: https://landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/ en op tv bij de Lokale Omroep Landsmeer op het Ziggo tv kanaal 45 en KPN tv-kanaal 1497. Op de dinsdag erna kunt u hier de vergaderingen terugkijken om 11.00 uur, 15.00 uur en 21.00 uur.


INSPREKERS
Om in te spreken kunt u zich melden bij griffier@landsmeer.nl.


De gemeente publiceert de opnames online, deze worden volgens de Archiefwet bewaard. Wanneer u komt inspreken geeft u hier impliciet toestemming voor. Ook is het mogelijk om alleen inspraaktekst in te dienen ter informatie aan de raad.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Mededelingen, tevens uit gemeenschappelijke regelingen
 4. 4

 5. 5
  Insprekers
 6. 10
  Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein (stukken volgen zsm)
 7. 11

  Nog meer woningen realiseren in Landsmeer is mogelijk op de percelen Zuideinde 40 en 42. Alleen is dit niet zo eenvoudig als het wellicht in eerste instantie lijkt, omdat er juridische en financiële uitdagingen in zitten. Een voorbeeld is dat het ene perceel van de gemeente is en het andere van een externe partij. Daarom verzoekt het college de commissie om positief te adviseren om 50.000 euro beschikbaar te stellen voor het inhuren van een projectleider, die ervoor kan zorgen dat er voor beide percelen een gezamenlijke plan komt te liggen voor permanente woningbouw. Daarnaast wordt door denkkracht in te huren het eigen ambtelijk apparaat in staat gesteld om (andere) lopende projecten zorgvuldig af te ronden.

 8. 12

  De fracties van de PvdA en GroenLinks willen budget vrij maken om een beleidskader te laten opstellen voor dierenwelzijn. Zodat de gemeente precies die rol kan spelen die zij behoort te vervullen, namelijk de zorgplicht voor al haar inwoners. En ja, daar zijn dieren ook onderdeel van. Want dieren horen bij Landsmeer en hun welzijn verdient volgens deze fractis de zorg van de gemeente.


  Zij zouden graag antwoord willen op de vragen:
  1. Hoe kijkt de commissie naar de noodzaak van het opstellen van beleidskaders dierenwelzijn voor de gemeente Landsmeer;
  2. Wat heeft de raad nodig om deze kaders op te kunnen stellen?

 9. 13
  Afsluiting