Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

01 Motie Begroting 2023 VVD ondersteuning verenigingen energiekosten

ID

335

Datum

10-11-2022

Agendapunt
Raadsvergadering (RV) 2022 (5.2. Begroting 2023)
donderdag 10 november 20:00 tot 22:30
raadzaal
Titel

01 Motie Begroting 2023 VVD ondersteuning verenigingen energiekosten

Status

INGETROKKEN

Raadsleden
Portefeuillehouder
Toelichting

Het college wordt verzocht om voor het einde van het jaar samen met de verenigingen en dorpshuizen in kaart te brengen of – en zo ja – welke ondersteuning zij eventueel nodig hebben bij betaling of het reduceren van hun energierekening en de raad daarvoor een voorstel voor te leggen indien daar (extra) financiële middelen voor nodig zijn.

Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)