Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

03 Motie Begroting 2023 VVD Extra handhavers

ID

336

Datum

10-11-2022

Agendapunt
Raadsvergadering (RV) 2022 (5.2. Begroting 2023)
donderdag 10 november 20:00 tot 22:30
raadzaal
Titel

03 Motie Begroting 2023 VVD Extra handhavers

Status

INGETROKKEN

Raadsleden
Portefeuillehouder
Toelichting

Roept het college op

  • in de ordegrootte van 2,0fte extra formatie beschikbaar te maken voor fysieke gemeentelijke handhavers (BOA’s) zowel op straat als op het water;
  • de financiële middelen die daarvoor benodigd zijn te dekken door het invoeren van het systeem van ‘bestuurlijke boetes overlast openbare ruimte’ (Bboor);
  • op zo kort mogelijke termijn een ‘verordening bestuurlijke boete handhaving overlast in de openbare ruimte Landsmeer’ plus tarieventabel voor te leggen aan de gemeenteraad;
  • de daartoe benodigde aanpassingen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en/of Afvalstoffenverordening voor te bereiden.
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)