Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Amendementen

10 Amendement Begroting 2023 VVD-D66 Onderwijshuisvesting

ID

278

Datum

10-11-2022

Agendapunt
Raadsvergadering (RV) 2022 (5.2. Begroting 2023)
donderdag 10 november 20:00 tot 22:30
raadzaal
Titel

10 Amendement Begroting 2023 VVD-D66 Onderwijshuisvesting

Status
Raadsleden
Portefeuillehouder
Toelichting

Besluit te wijzigen in:

  1. De programmabegroting 2023-2026 vast te stellen met daarin opgenomen een structurele reservering van achtereenvolgens € 150.000 (2023), € 300.000 (2024), € 450.000 (2025) oplopend naar € 600.000 (2026) voor toekomstige uitgaven ten behoeve van onderwijshuisvesting.
  2. De onder beslispunt 1 genoemde reservering te dekken binnen de programma’s Algemeen Bestuur, Ruimtelijke Ordening en/of Financiën door het schrappen van nieuw beleid.
  3. De genoemde investeringen in de bijlage “meerjareninvesteringsplanning” voor het jaar 2023 bij de begrotingsbehandeling te voteren.
Bijlage(s)