Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

04 Motie Begrtoing 2023 Lokaal Landsmeer Positief Landsmeer handhaving

ID

337

Datum

10-11-2022

Agendapunt
Raadsvergadering (RV) 2022 (5.2. Begroting 2023)
donderdag 10 november 20:00 tot 22:30
raadzaal
Titel

04 Motie Begrtoing 2023 Lokaal Landsmeer Positief Landsmeer handhaving

Status

INGETROKKEN

Raadsleden
Portefeuillehouder
Toelichting

Dit was de motie vreemd van Lokaal Landsmeer en Postief Landsmeer en wordt nu als motie behandeld bij d begroting 2023.

Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)